بخوانیم و بدانیم و قلم‌ورزی کنیم.

افراط تفریط اعتدال در نگارش فارسی-«ویراسـتاران»

افراط، تفریط، اعتدال در نگارش فارسی

زبان، در درجهٔ اول، مجموعه‌ای از کلمات و ترکیبات است که بر پایهٔ قواعدی رایج و مأنوس، در جمله‌ها برای رساندن معانی موردنظر گوینده یا نویسنده به‌کار می‌رود. وقتی هدف…
خواندن-نویسندگی-روش نویسندگی-ویراستاران

غلط املایی

در ممالک متمدنهٔ دنیا هر روزنامه‌ای را که بخرید، اگرچه ممکن است که مطالب آن سخیف و مهوّع و خلاف حقیقت و بر ذوق ناگوار باشد، اما کمتر اتفاق می‌افتد…
سالگشت درگذشت ابوالحسن نجفی-ویراستاران

آثار ابوالحسن نجفی و ویراستاران جوان

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارشی است از نشست «انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی» در نخستین سالگشت درگذشت استاد ابوالحسن نجفی. این نشست ۳بهمن۱۳۹۵ به‌میزبانی سرای اهل قلم و با همکاری…
حشو‌انگاری-ویراستاران

دامی برای ویراستارها: حشوانگاری!

سیر داستان‌نویسی از صد سال گذشته تا به امروز تغییرات بنیادین کرده است. آیا ویراستار مجاز است «تا به امروز» را به «تا امروز» تغییر دهد؟ برخی ویراستارها این کار…

نوشته‌های بیشتری بخوانید

عکس ببینیم.

بازهم عکس هست

برنامه‌های مهارت‌آموز و کاربردی

۱،۰۳۲کارگاه و نشست
۱۳،۱۹۵شرکت‌کننده
۱۸۶،۳۰۹نفرساعت برنامه
۱۴۷نهاد میزبان
۲۱شهر ایران و خارج از ایران

فعال‌ترین نهاد رسمی ویرایش

۳۳،۴۷۹،۲۱۱ واژه ویرایش
۳،۴۸۸ کتاب و مقاله
۱۶۶ مشتری نهادی و انتشاراتی
۴۸ نفر کارآفرینی
۴ نمایندگی

فهرست