بخوانیم و بدانیم و قلم‌ورزی کنیم.

گربه و موش-«ویراسـتاران»

گربه و موش

محمدمهدی باقری گربه چه خوب است! ولی موش نه. این جمله درست است دیگر؟ نه؟ پاسخِ مهسا صابر فکر می‌کنم درستش این باشد: «گربه خوب است؛ اما موش نه!» پاسخِ سیدحمید حیدری‌ثانی…
خواندن-نویسندگی-روش نویسندگی-ویراستاران

غلط املایی

در ممالک متمدنهٔ دنیا هر روزنامه‌ای را که بخرید، اگرچه ممکن است که مطالب آن سخیف و مهوّع و خلاف حقیقت و بر ذوق ناگوار باشد، اما کمتر اتفاق می‌افتد…
جمله‌های زیبا درباره کمک و کار خیر-جمله زیبا خیرخواهی-متن خلاق کمک به دیگران

سازگاری نهاد و گزاره

نهاد و گزاره باید کاملاً با یکدیگر سازگار باشند و از ارتباط منطقی بهره بَرند. نبود چنین سازگاری و ارتباطی، جمله را خام و دبستانی می‌کند. در مثال زیر، گزارهٔ…

ماهانه یا ماهیانه؟ کدام درست است؟

در نشست ویرایش، دوستان راجع به مطلبی در کتاب مبانی درست‌نویسی زبان فارسی معیار تحت عنوان «پسوند انهٔ نسبت» تردید داشتند که آن مطلب را در اینجا می‌آورم: کلمهٔ ماهانه…

نوشته‌های بیشتری بخوانید

عکس ببینیم.

بازهم عکس هست

برنامه‌های مهارت‌آموز و کاربردی

۱،۰۳۲کارگاه و نشست
۱۳،۱۹۵شرکت‌کننده
۱۸۶،۳۰۹نفرساعت برنامه
۱۴۷نهاد میزبان
۲۱شهر ایران و خارج از ایران

فعال‌ترین نهاد رسمی ویرایش

۳۳،۴۷۹،۲۱۱ واژه ویرایش
۳،۴۸۸ کتاب و مقاله
۱۶۶ مشتری نهادی و انتشاراتی
۴۸ نفر کارآفرینی
۴ نمایندگی

فهرست