بخوانیم و بدانیم و قلم‌ورزی کنیم.

کژتابی در مواهب دنیا-«ویراسـتاران»

کژتابی در مواهب دنیا

راضیه حقیقت این جمله یک کژتابی دارد: «این نکته دربارهٔ سایر مواهب دنیا نیز صدق می‌کند؛ مثلاً انسان به‌سختی می‌کوشد تا به همسر یا خانهٔ محبوب خود برسد.» کژتابی آن…
آواچه-ویراستاران

#آواچهٔ ۳۳، بسیط‌گونه‌های مرکب

▪️ بسیط‌گونه‌ها ▪️ واژه‌سازی، ترکیب ▪️ خیلی از واژه‌ها مرکب‌اند؛ ولی ما گمان می‌کنیم بسیط‌اند. ▪️ «بسیط‌گونه»‌ها را بشکنید و اجزایشان را بکاوید. ▪️ برشی از کارگاه نگارش و زیبانویسی…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده

تربیت و تهذیب افراد در جامعه یکی از…

ناویراسته: تربیت و تهذیب افراد در جامعه یکی از مهمترین اهداف دین اسلام است. درنگ: تربیت و تهذیب افراد در جامعه یکی از مهمترین اهداف دین اسلام است. ویراسته: تربیت…
کارگاه ویرایش و درست‌نویسی شیراز-ویراستاران

این سیزدهِ دوست‌داشتنی

صدوچهل‌ونهمین کارگاه چهل‌ساعتیِ «ویراستاران» در اردیبهشت۱۳۹۶ در شهر ذوق‌پرور شیراز برگزار شد که سیزدهمین کارگاهِ این مؤسسهٔ جوان در این شهر کهن بود. یکی از شرکت‌کنندگان ذوق‌پروردهٔ این دوره برایمان…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده

همچنین علاوه‌ بر افزایش سرعت سفرهای…

ناویراسته: همچنین علاوه‌ بر افزایش سرعت سفر‌های درون ‌شهری در ارتقاء سطح دسترسی شهروندان به وسایل حمل‌ونقل عمومی توسعهٔ چشمگیری ایجاد کرده است. درنگ: همچنین علاوه‌ بر افزایش سرعت سفر‌های…

نوشته‌های بیشتری بخوانید

عکس ببینیم.

بازهم عکس هست

برنامه‌های مهارت‌آموز و کاربردی

۱،۰۳۲کارگاه و نشست
۱۳،۱۹۵شرکت‌کننده
۱۸۶،۳۰۹نفرساعت برنامه
۱۴۷نهاد میزبان
۲۱شهر ایران و خارج از ایران

فعال‌ترین نهاد رسمی ویرایش

۳۳،۴۷۹،۲۱۱ واژه ویرایش
۳،۴۸۸ کتاب و مقاله
۱۶۶ مشتری نهادی و انتشاراتی
۴۸ نفر کارآفرینی
۴ نمایندگی

فهرست