بخوانیم و بدانیم و قلم‌ورزی کنیم.

ویرایش؛ دبستان ادب-ویراستاران

ویرایش؛ دبستان ادب

[…] ویراستار‍‍ به‌اقتضای شغل خود، در شبکه‌‌ای از روابط انسانی جای می‌گیر‌د که وی را با ناشر، صاحب‌اثر و دستگاه تولید و بازار کتاب و جماعت خوانندگان و جمهور منتقدان…
بافرهنگ و بی‌فرهنگ-با فرهنگ و بی فرهنگ-ویراسـتاران

بافرهنگ و بی‌فرهنگ

روح کاغذپرستی و دیپلم‌طلبی یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها را در سراسر جهان به فرهنگ زده است. در عوض آنکه به شخصیت فرد توجه شود، به کاغذی توجه می‌شود که شخص…
آواچه-ویراستاران

#آواچهٔ ۲۹، زبان مادری و سادگی

زبان مادری، ترجمه، زبان آدمیزاد بین نویسنده‌های انگلیسی‌زبان آن‌هایی که زبان انگلیسی، زبان مادری‌شان نبوده و بعداً یاد گرفته‌اند و الان رشد کرده‌اند و مقاله به زبان انگلیسی می‌نویسند، کتاب…

نوشته‌های بیشتری بخوانید

عکس ببینیم.

بازهم عکس هست

برنامه‌های مهارت‌آموز و کاربردی

۱،۰۳۲کارگاه و نشست
۱۳،۱۹۵شرکت‌کننده
۱۸۶،۳۰۹نفرساعت برنامه
۱۴۷نهاد میزبان
۲۱شهر ایران و خارج از ایران

فعال‌ترین نهاد رسمی ویرایش

۳۳،۴۷۹،۲۱۱ واژه ویرایش
۳،۴۸۸ کتاب و مقاله
۱۶۶ مشتری نهادی و انتشاراتی
۴۸ نفر کارآفرینی
۴ نمایندگی

فهرست