هم‌اکنون به خبرنامهٔ ایمیلی «ویراستاران» بپیوندید.


بر قالیچهٔ مهرآمیزِ خبرنامهٔ «ویراستاران» قدم نهید
تا با هم در کوچه‌های سرزمین ناپیمودهٔ درست‌نویسی و زیبانویسیِ زبان فارسی سیر کنیم.

مفتخریم که می‌توانیم از راه این خبرنامه
آموزه‌های نو و تجربه‌هایمان را در طبقی شایسته 
فروتنانه به محضر فرهیختهٔ شما پیشکش کنیم
و شما را از رخدادهای آموزشی و فرهنگیِ «گروه ویراستاران» آگاه سازیم.


ما هرزنامه نمی‌فرستیم. خیالتان راحت!
پیام‌های زیاد هم نمی‌فرستیم. فوقش هفته‌ای یک ایمیلِ کاملاً مفید می‌گیرید.
نشانی شما را به هیچ مجموعهٔ دیگری نیز نمی‌دهیم. امانت‌داریم.


از اینجا بپیوندید:


برای دریافت پیامک‌های «ویراستاران»
عدد 1 لاتین را پیامک کنید به:
۸۲۱ ۷۶۵۴۳۲۱ ۳۰۰۰
اگر دارید با گوشی می‌خوانید، کافی است روی شمارهٔ بالا ضرب‌انگشت کنید.
نگران نباشید: جز در مواقع ضروری، شاید سالی دوسه بار، پیامک نمی‌فرستیم. 


در «همهٔ» شبکه‌های اجتماعی،
با شناسهٔ ثابتِ virastaran همراه ما باشید.
بله، همه‌جا با virastaran می‌یابیدِمان.
در پاصفحهٔ وبگاه، روی نشان‌های شبکهٔ اجتماعی ضرب‌انگشت کنید.


فهرست