نمایندهٔ شیراز

پس از برگزاری اولین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی «ویراستاران» در شیراز، هستۀ ویرایشی شیراز با همت دکتر سیدفرشید سادات‌شریفی شکل گرفت و تاکنون با هدف افزایش مهارت خود، صدها نشست تخصصی و ده‌ها کارگاه برگزار کرده است. این مجموعه، متشکل از ویراستاران متخصص در رشته‌های ادبیات فارسی، اقتصاد، تاریخ، علوم‌اجتماعی، فلسفه، الهیات و… آمادۀ ویرایش متون مختلف است. از مزایای این گروه، یکی ویرایش گروهی است و دوم، ویرایش به‌صورت دیجیتال. اکنون عهده‌دارِ فعالیت‌های ویراستاران در شیراز سجاد محمدی است. گسترۀ فعالیت این مجموعه به‌قرار زیر است:

۱. پذیرش سفارش ویرایش؛
۲. برگزاری کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسی؛
۳. برگزاری کارگاه‌های تسلط بر وُرد؛
۴. برگزاری نشست‌های تخصصی ویراستاران؛
۵. برگزاری دوره‌های کارآموزی.

ارتباط با نمایندۀ «ویراسـتاران» در شیراز، سجاد محمدی:  ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴

شیراز-ویراستاران-دروازه قرآن-فالوده
سابقهٔ زمانی و مکانیِ تمام ۲۲۰ کارگاه قبلی را در اینجا فهرست کرده‌ایم. «ویراستاران» را می‌شناسید؟ کیستی «ویراستاران» دویست‌وبیستمین کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی» شانزدهمین کارگاه در شیراز  گاه: سه‌شنبه، چهارشنبه،‌ پنج‌شنبه،…
زبان فارسی و کارکردهای تازه آن-ویراستاران
میزبانان نامدار پژوهشگاه رویان، دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران، کتابخانهٔ ملی در تهران و شیراز و مشهد، دانشگاه الزهرا، مرکز مدیریت حوزهٔ علمیهٔ خراسان، معاونت سیاسی صداوسیمای مرکز، صداوسیمای خراسان، آکادمی…
نشان ویراستاران-لوگو ویراستاران
«ویراستاران» فعال‌ترین گروه ویرایشی در ایران است که قصد دارد به روند کار ویرایش متن‌های فارسی، سرعت و دقت بخشد و به علاقه‌مندان وادیِ درست‌نویسی آموزش‌های کارآمد و جذاب دهد.…
بازویرایی-بازبینی-ویرایش دوم-نگاه دوم-ویراستاران
کارآموزی ویرایش اگر کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ مؤسسهٔ «ویراسـتاران» را گذرانده باشید، حتماً‌ فهمیده‌اید که نکته‌های پُرشمارِ ویرایشیِ کارگاه اندک‌اندک از ذهن مبارک کوچ می‌کنند و سر به سرای باقی…
ویراستاران-ویرایش دیجیتال -ویرایش رایانه‌ای-کارگاه آموزش ورد-تسلط بر ورد
می‌خواهید بدانید چرا کارگاه‌های «ویراستاران» بر بقیهٔ آموزش‌های وُرد برتری دارد؟ بخوانید: کارگاه «تسلط بر وُرد» شهریور۱۳۹۱، دفتر قبلی «ویراستاران»، تهران، خیابان خاوران، کارگاه تسلط بر وُرد بهمن۱۳۹۱، «ویراستاران» و «کتابخانهٔ زهرائیه» نجف‌آباد، کارگاه تسلط بر…
فهرست