متن‌خوانی

امید-متن زیبا برای امید
عمر دگر بباید، بعد از فراق، ما را که‌این عمر صرف کردیم اندر امیدواری سعدی سراغ همراهان کارگاه‌های «نگارش و زیبانویسی» رفتیم. در گروه تلگرامی‌شان عکسی نهادیم و دعوتشان کردیم…
محمدباقر هوشیار-امیرحسین آریان‌پور-ویراسـتاران
دکتر هوشیار در حیات خود الهام‌بخش ما بود. وقتی هم که درگذشت، از الهام‌بخشی بازنایستاد. در زندگی پویای خود، ما را به زندگی‌اندیشی خو داد و با مرگ تراژیک خود…
پاسخ دندان‌شکن-نقد-ویراستاران
من تاکنون‌ نقدهای زیادی خوانده‌ام که کتابی را به خاک سیاه نشانده‌اند. نقدهای بسیار کمتری خوانده‌ام که نه‌تنها خوب و بد کتابی را برشمرده‌اند، بلکه سعی کرده‌اند‌ موضوع‌ کتاب را…
داستان‌پردازی
اینجا صفحهٔ کارگاه حضوری داستان‌پردازی است. همهٔ کارگاه‌های حضوری‌مان تا دوران پَساکرونا تعطیل است. برای دیدن صفحهٔ کارگاه برخط (آنلاینِ) داستان‌پردازی به اینجا سر بزنید. داستان‌پردازی چیست و چرا؟ داستان‌پردازی…
آواچه-ویراستاران
متون کهن را می‌خوانیم تا انبان ذهن ما پر باشد. این برف بر کوهستان ذهن ما می‌ماند و بعدها چشمه‌ای در جایی بیرون خواهد زد. پسوند «پژوهی» این‌طور زنده شد.…
دو قرن سکوت-عبدالحسین زرین‌کوب-ویراستاران
بادیه‌های ریگزار بی‌آب نجد و تهامه را دیگر آن‌ قدر و محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خویشتن کشاند؛ زیرا در این بیابان‌های بی‌آب هولناک خیال‌انگیز، از…
بچه‌شتر روی بام قصر-هجرت-نقش بر آب-ویراستاران
ناگهان سروصدایی هولناک بیدارش کرد. سقف اتاق در بالای سرش می‌جنبید و شاهزاده یک لحظه چنان پنداشت که بام قصر دارد روی سرش فرومی‌ریزد. هراسان و شتاب‌زده چشم‌هایش را گشود.…
زبان-ویراستاران-زبانی چون سنگ و دهانی به‌سان آهن
مولوی زبان و دهان را به سنگ و آهن، و آتش‌زنه و آتش‌گیره تشبیه می‌کند که آن را در محل تاریک و پنبه‌زار برافروخته باشند. پیداست که شعله و لهیب…
احمد آرام-ویراستاران
در اجتماعی به‌ سر می‌بریم که قدرت و زورمندی از هر اجتماع و تمدنی که تاکنون وجود داشته، پیچیده‌تر و وسیع‌تر و نامفهوم‌تر است. در جهانی زندگی می‌کنیم که بیشتر…
فهرست