متن‌خوانی

امید-متن زیبا برای امید
عمر دگر بباید، بعد از فراق، ما را که‌این عمر صرف کردیم اندر امیدواری سعدی سراغ همراهان کارگاه‌های «نگارش و زیبانویسی» رفتیم. در گروه تلگرامی‌شان عکسی نهادیم و دعوتشان کردیم…
محمدباقر هوشیار-امیرحسین آریان‌پور-ویراسـتاران
دکتر هوشیار در حیات خود الهام‌بخش ما بود. وقتی هم که درگذشت، از الهام‌بخشی بازنایستاد. در زندگی پویای خود، ما را به زندگی‌اندیشی خو داد و با مرگ تراژیک خود…
پاسخ دندان‌شکن-نقد-ویراستاران
من تاکنون‌ نقدهای زیادی خوانده‌ام که کتابی را به خاک سیاه نشانده‌اند. نقدهای بسیار کمتری خوانده‌ام که نه‌تنها خوب و بد کتابی را برشمرده‌اند، بلکه سعی کرده‌اند‌ موضوع‌ کتاب را…
آواچه-ویراستاران
متون کهن را می‌خوانیم تا انبان ذهن ما پر باشد. این برف بر کوهستان ذهن ما می‌ماند و بعدها چشمه‌ای در جایی بیرون خواهد زد. پسوند «پژوهی» این‌طور زنده شد.…
دو قرن سکوت-عبدالحسین زرین‌کوب-ویراستاران
بادیه‌های ریگزار بی‌آب نجد و تهامه را دیگر آن‌ قدر و محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خویشتن کشاند؛ زیرا در این بیابان‌های بی‌آب هولناک خیال‌انگیز، از…
بچه‌شتر روی بام قصر-هجرت-نقش بر آب-ویراستاران
ناگهان سروصدایی هولناک بیدارش کرد. سقف اتاق در بالای سرش می‌جنبید و شاهزاده یک لحظه چنان پنداشت که بام قصر دارد روی سرش فرومی‌ریزد. هراسان و شتاب‌زده چشم‌هایش را گشود.…
زبان-ویراستاران-زبانی چون سنگ و دهانی به‌سان آهن
مولوی زبان و دهان را به سنگ و آهن، و آتش‌زنه و آتش‌گیره تشبیه می‌کند که آن را در محل تاریک و پنبه‌زار برافروخته باشند. پیداست که شعله و لهیب…
بافرهنگ و بی‌فرهنگ-ویراستاران
در همین زندگی روزمره، به کسانی برمی‌خوریم که طبیبی برجسته، ادیبی عالی‌قدر یا مهندسی نام‌آورند؛ اما در نگاه آنان برق آدمیت نیست. در خلق و شیوهٔ زندگی و سلوک آنان…
فهرست