نگارش و زیبانویسی

امشب داشتم توی بالکن جوجه‌کباب درست می‌کردم. همین‌طور که قطرات چربی جوجه‌ها می‌ریخت روی آتش و شعله‌ها بلندتر می‌شدند توی ذهنم این شعر صائب تبریزی را مرور می‌کردم:  اظهار عجز…
خانم، اگه حرف‌زدنم مزاحم حرف‌زدن شماست، من عذرخواهی می‌کنم! خب… . بچه‌ها، ما یه‌وقت یه جمله یا عبارتی‌ می‌نویسیم؛ ولی اون جمله یا کلمه معنای مدنظر نویسنده رو نمی‌رسونه. اگه…
هزار در می‌زنیم و التماس می‌کنیم تا که بگشایند دری را. چشم به این و آن داریم تا که پر بکند کاسۀ خالی‌مان را. دردی داریم که درمانش را می‌جویم…
آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که یادگیری و آموختن هم می‌تواند سرچشمه فوران شوق و ذوق در وجود انسان باشد؟ یا اینکه ذوق ناشی از یادگیری خود…
نُه‌ساله بودم که بابا بیست‌هزار فرسنگ زیر دریا نوشتهٔ ژول‌ ورن را برایم سوغات آورد. بعدازظهر زمستانی بود و بابا از سفر شیراز آمده بود. من اجازه نداشتم در طول…
چند وقت بود دل‌دل ‌می‌کردم در مزایای رونویسی متن بلندبالایی بنویسم و بسپارمش دست مسئول بخش نوشته‌چه. که مثلاً بگویم رونویسی چه‌قدر خوب است و اگر روزانه تمرین کنید نوشتنتان…
مسافت سرِ کار تا خانه را پیاده طی کردم. چند روزی صدای کشیده‌شدن آرشه روی سیم‌های ویولن ذهنم را درگیر کرده بود انگار می‌خواست آن‌قدر بنوازد تا یادآوری کند که…
چندی پیش با برادرزادۀ هفت‌ساله‌ام دربارۀ اعتماد و بی‌اعتمادی و عوامل مؤثر بر آن صحبت می‌کردم. پس از نزدیک به ده دقیقه سخنرانیِ اندرزگونه و برشمردن ملاک‌های اعتماد، با حالتی…
نور عشق تابید، دنیای کودکی‌ام روشن شد. پدرم عاشق نجاری، کتابخانهُ کوچکی برایم ساخت. مادرم عاشق مطالعه، کتاب‌ها را برایم می‌خرید. از اولین کتاب‌های کتابخانه‌ام، ماهی سیاه کوچولو و درخت…
فهرست