تبدیل واژهٔ ناآشنا به آشنا

برنامه کاربردی-ویراستاران
عبارت گرته‌بردارانهٔ «برنامهٔ کاربردی» که ترجمهٔ لفظ‌به‌لفظ application software یا application program است، جز در متن‌های تخصصی، غالباً در فارسی چندان رسا نیست و مخاطب فارسی‌زبان را با ابهامی معنایی…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: علی رغم آنکه سوالات مطروحه کلی و دارای ابهامات خاصی می باشد، اما نظرات و پیشنهادات این دفتر جهت مزید اطلاع به حضور ارسال می گردد. درنگ: علی رغم آنکه…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: در شیوه نئو کلاسیک/احیاء‌کننده سبکهای قدیمی به عدم تساوی جنسیتی و فقدان توسعه جنسیتی به‌عنوان نتیجه عدم توسعه اقتصادی، نگریسته می‌شود. ازاین‌رو رشد سریع و توسعه، نابرابری جنسیتی را…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویرسته: بنا از چهار طرف به خیابانهای اطراف راه دارد ولیکن درب ورودی اصلی، درب ضلع شرقی میباشد. بنا در دو طبقه احداث گردیده و در طبقه اول دارای 2…
آواچه-ویراستاران
لقمهٔ کوچک درست‌نویسی ویراستار کودکانه واژهٔ ناآشنا ادبیات کودک در متن‌های نگارش‌یافته برای کودکان، چگونه واژه‌های جدید و ناآشنا بگنجانیم؟ آوچه‌های ویرایشی و نگارشی ویراستار کتاب کودک خیلی باید روی…
آواچه-ویراستاران
پخش‌شده از رادیو ایران مخاطب‌محوری نویسندگی واژهٔ ناآشنا آشناسازی اگر اصرار باشد که واژهٔ ناآشنا در متن بماند، باید با یکی از این چهار راه… چلنج چلنج! بسه، ایناف…! هرچی سرچ…
فهرست