نشانه‌های سجاوندی

گیومه‌گذاری-نشانه‌گذاری-علائم سجاوندی-ویراستاران-معین پایدار
تاکنون برای گیومه بیش‌تر از یک کارکرد بنیادین ندیده‌ام. عملاً زمانی از گیومه استفاده می‌کنیم که بخواهیم «یک جزء را در میان یک کل متمایز کنیم». این متمایزسازی با سه…
سه‌نقطه در نقل مستقیم-نقل‌قول-ویراستاران
سه‌نقطه علامتی است برای نشان‌دادن حذف‌ها یا افتادگی‌های متن. همچنین در نوشته‌های داستانی و گفت‌وگوها از این علامت استفاده می‌کنند تا ناتمام‌ماندن حرف را نشان دهند: ـ داشتم برایت می‌گفتم…
لحن-مرگ لحن-گفت‌وگوی درونی-ویراستاران
آغازین حرف کلاس ویرایشم این است: «در گفتار لحن وجود دارد؛ اما در نوشتار لحن نیست» و نویسنده باید با نشانه‌ها و تغییرها و ترفندهایی، لحنِ مدنظرش را در تاروپود…
نشانه‌گذاری-علائم سجاوندی-کاما-ویرگول-ویراستاران
«ویراستاران» آوردن کاما  پیش از «و» و «که» را نادرست می‌داند. به‌نظر می‌رسد هرچند این حکم در وهلهٔ نخست و در بسیاری مواقع درست و پذیرفتنی می‌نماید، نباید آن را…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: «آیهٔ بعد می‌فرماید: «اين است (حقیقت) هرکس شعائر الله را معظم شمارد. این‌ها از نشانه‌های تقواي قلب‌ها است»(الحج/۳۲). یعنی حج حقیقی و پاگذاشتن در جایگاه حضرت ابراهیم با حرف…
خط تیره-تیره-خط فاصله-نشانه‌گذاری-ویراستاران
چند جمله از راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی دکتر ذوالفقاری، راجع‌ به استفاده از خط‌ فاصله: اگر جملهٔ بدلی و معترضه طولانی باشد، بهتر است از خط‌ فاصله استفاده کنیم. (ص۳۰)…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: با توجه به آنکه با افزايش تخلخل ميزان کسر جرمي گاز توليدي (به دليل آنکه با افزايش تخلخل در ابر ذرات، ميزان حفره‌ها افزايش مي‌يابد و باعث کاهش ميزان…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: به‌عنوان نمونه در جامعه‌شناسی سیاسی آن‌دسته تغییرات و نیازهای اجتماعی ـ اقتصادی که منجر به ظهور انقلاب‌ها، جنبش‌های اجتماعی و سایر اعمال جمعی شده‌اند یا تغییراتی که خصوصاً به…
فهرست