نمایندهٔ اصفهان

پس از برگزاری اولین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی «ویراستاران» در اصفهان، هستۀ ویرایشی اصفهان شکل گرفت و تاکنون با هدف افزایش مهارت خود، بیش‌ از صد نشست تخصصی برگزار کرده است. این مجموعه، متشکل از ویراستاران متخصص در رشته‌های ادبیات فارسی، اقتصاد، تاریخ، علوم‌اجتماعی، فلسفه، الهیات و… آمادۀ ویرایش متون مختلف است. از مزایای این گروه، یکی ویرایش گروهی است و دوم، ویرایش به‌صورت دیجیتال. عهده‌دارِ فعالیت‌های ویراستاران در اصفهان سیدمحسن ملاباشی است. گسترۀ فعالیت این مجموعه به قرار زیر است:

۱. پذیرش سفارش ویرایش؛
۲. برگزاری کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسی؛
۳. برگزاری کارگاه‌های تسلط بر وُرد؛
۴. برگزاری نشست‌های تخصصی؛
۵. برگزاری دوره‌های کارآموزی.

ارتباط با نمایندۀ «ویراسـتاران» در اصفهان، سیدمحسن ملاباشی: ۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵

زبان فارسی و کارکردهای تازه آن-ویراستاران
میزبانان نامدار پژوهشگاه رویان، دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران، کتابخانهٔ ملی در تهران و شیراز و مشهد، دانشگاه الزهرا، مرکز مدیریت حوزهٔ علمیهٔ خراسان، معاونت سیاسی صداوسیمای مرکز، صداوسیمای خراسان، آکادمی…
نشان ویراستاران-لوگو ویراستاران
«ویراستاران» فعال‌ترین گروه ویرایشی در ایران است که قصد دارد به روند کار ویرایش متن‌های فارسی، سرعت و دقت بخشد و به علاقه‌مندان وادیِ درست‌نویسی آموزش‌های کارآمد و جذاب دهد.…
بازویرایی-بازبینی-ویرایش دوم-نگاه دوم-ویراستاران
کارآموزی ویرایش اگر کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ مؤسسهٔ «ویراسـتاران» را گذرانده باشید، حتماً‌ فهمیده‌اید که نکته‌های پُرشمارِ ویرایشیِ کارگاه اندک‌اندک از ذهن مبارک کوچ می‌کنند و سر به سرای باقی…
ویراستاران-ویرایش دیجیتال -ویرایش رایانه‌ای-کارگاه آموزش ورد-تسلط بر ورد
می‌خواهید بدانید چرا کارگاه‌های «ویراستاران» بر بقیهٔ آموزش‌های وُرد برتری دارد؟ بخوانید: کارگاه «تسلط بر وُرد» شهریور۱۳۹۱، دفتر قبلی «ویراستاران»، تهران، خیابان خاوران، کارگاه تسلط بر وُرد بهمن۱۳۹۱، «ویراستاران» و «کتابخانهٔ زهرائیه» نجف‌آباد، کارگاه تسلط بر…
فهرست