کتاب‌آرایی

آواچه-ویراستاران
ساختار کتاب پخش از رادیو ایران، برنامهٔ کافه‌هنر، ۳۰مهر۱۳۹۶ «بخش» عام‌تر است؟ یا «فصل»؟ شماره‌گذاری‌شان چطور است؟ آقا، من دارم کتاب می‌نویسم، مانده‌ام در اینکه «بخش» عام‌تر است یا «فصل»؛ یعنی…
آواچه-ویراستاران
لقمهٔ کوچک درست‌نویسی فرق «نتیجه‌گیری» با «سخن پایانی» آواچه‌های ویرایشی و نگارشی در کالبدشناسی یک کتاب، به بخش‌های کتاب می‌پردازند. یکی از بخش‌های پایانی کتاب نتیجه‌گیری یا سخن پایانی است. الان…
صفحه‌آرایی-صفحه‌پردازی-لی‌اوت-لیوت-ویراستاران
صفحه‌آرایی به‌معنای کلِ اعمالی که بر روی هر صفحهٔ کتاب قبل از مرحلهٔ چاپ انجام می‌گیرد تا کتاب را زیبا و آراسته کند، برای بیان این مقصود، واژه‌ای کافی و درست…
آواچه-ویراستاران
▪️ساختار کتاب ▪️فرق پیش‌گفتار و درآمد نخستین آواچهٔ آموزشی سال ۱۳۹۶ را متناسب با طلیعهٔ طبیعت انتخاب کردیم. ما هم می‌رویم سراغ کتاب، ابتدای کتاب، پیش‌گفتار و مقدمه. می‌خواهیم فرق…
فهرست