دربارهٔ زبان

ویرایش ترجمه-ترجمه‌ویرایی-ترجمه و ویرایش-ویراستاران
بی‌شک، یکی از اقشار ویرایش‌لازمِ ویراستارملازم مترجمان هستند. بسیارند مترجمانی که درست‌نویسی نمی‌دانند و اهمیتی هم نمی‌دهند و همین امر در تولید ترجمه‌های پرغلط بی‌تأثیر نیست. در این نوشته، ترجمانک‌طور،…
ابوریحان بیرونی-التفهیم-زبان علم و تاریخ علم-ویراستاران
غلبهٔ این فکر که عمدهٔ آثار علمی دوران اسلامی به عربی نوشته شده، باعث نادیده‌گرفتن آثار علمی فارسی یا بی‌توجهی به آن شده است و بی‌توجهی به این آثار نیز…
افعال دوگانه - فعل‌های دوگانه - افعال دووجهی - فعل‌های دووجهی - ویراستاران - سایه‌سار - دستورزبان فارسی
افعال دوگانه در فارسی امروز کم‌بسامدتر شده‌اند؛ چون تمایلی عمومی به ایضاح زبانی وجود دارد و این برخاسته از ضروریات اجتماعی است. فعل دوگانه که پیش‌‍‌تر آن را دووجهی یا…
زبان‌شناسی-ویراستاران-بازاندیشی در ویرایش زبانی فارسی
برای درست یا نادرست دانستن هر واژه یا ساخت نحوی، باید «دلیل» داشت و این دلیل باید مبتنی بر پژوهش‌های زبان‌شناختی و از جمله دستاوردهای زبان‌شناسی پیکره‌ای باشد. از همین…
فهرست