رفع کژتابی زبانی

بالغ بر-کژتابی-دقت‌ورزی معنایی-ویراستاران
«بالغ بر» سه معنی می‌دهد: به‌اندازۀ، در حدودِ، بیش از. «بالغ بر» معمولاً از زبان اهالی سیاست و در مواقعی شنیده می‌شود که می‌خواهند گزارش یا آماری بدهند: فارسی‌زبانان، دست‌کم فارسی‌زبانانِ امروز…
عدم در دو معنی-ساختار کژتاب-ویراستاران
در یکی از کارها، در یکی از جملات با «عدم» مواجه شدم و ندانسته تصور کردم که در این جمله فقط یک معنی را می‌رساند و آن همان «حمایت‌نکردن» است.…
لحن-مرگ لحن-گفت‌وگوی درونی-ویراستاران
آغازین حرف کلاس ویرایشم این است: «در گفتار لحن وجود دارد؛ اما در نوشتار لحن نیست» و نویسنده باید با نشانه‌ها و تغییرها و ترفندهایی، لحنِ مدنظرش را در تاروپود…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: در نقاشی‌های غارها، همانند نقاشی صفحهٔ روبه‌رو، قدیمی‌ترین تصاویرِ به‌جای‌مانده را می‌بینیم که جوامع شکارچی آن‌ها را خلق کرده‌اند؛ آن‌هم در میان مشکلات هرروزهٔ زندگی و با کنارگذاشتن زمانی…
کژتابی-ویراستاران-سوررئال
فایدهٔ کژتابی‌ها، اگر اصولاً فایده‌ای داشته باشند، یکی تفریح زبانی است و خواندن طنز. دوم زبان‌آگاهی و حساسیت زبانی پیدا‌کردن و در آثار خود یا گفته‌ها و نوشته‌های خود از ارتکاب…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: اینشتین پس از بیست‌ودو سال زندگی در شهر پرینستون آمریکا درگذشت. درنگ: اینشتین پس از بیست‌ودو سال زندگی در شهر پرینستون آمریکا درگذشت. ویراسته: ۱. اینشتین پس از ۲۲…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: من احتیاجی به صدقه ندارم. ویراسته: من احتیاجی به صدقه‌گرفتن ندارم. گزارش: جملهٔ «من احتیاجی به صدقه ندارم» کژتابی دارد: معلوم نیست منظور گوینده صدقه‌دادن است یا صدقه‌گرفتن. نمونه‌ای…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: این اوراق بهادار به‌صورت سه ساله و با سود ۵/۲ درصد بالاتر از نرخ اسناد خزانهٔ نود و یک روزه دولت مکزیک، منتشر شده بود به‌گونه‌ای که نرخ پرداختی…
فهرست