رساسازی نارسایی آوایی

نارسایی آوایی-ویراستاران
عده‌ای از ویراستاران و آموزگاران ویرایش، جمله‌هایی نظیر جمله‌های زیر را نادرست می‌دانند و آن را تغییر می‌دهند: ـ منابع مالی‌ای که در اختیار دارند، محدود است. ـ چه روز…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: قرآن کریم کوشش دارد که ما این نکته را درک کنیم که هیچ‏ چیزی در دنیا براساس تصادف به وجود نیامده و به وجود نمی‏آید. درنگ: قرآن کریم کوشش…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: سالمندان 60 تا 75 ساله عضو کانون‌های جهان‌دیدگان منتخب با توانایی خواندن و نوشتن که رضایت‌نامۀ فردی جهت شرکت در مطالعه را پرکردند در این پژوهش شرکت داده شدند.…
آواچه-ویراستاران
▪️نارسایی آوایی، تتابع اضافات، کسره‌آوری، پیچیده‌نویسی به این عبارت دقت کنید: تحلیل پی‌درپی آمارهای به‌روز تحولات کلان اقتصادی مناطق آزاد تجاری… بس است. دیگر لازم نیست بقیهٔ جمله را بخوانم.…
فهرست