خدمات «ویراستاران»

دستمزد ویراستاری-حق‌الزحمه ویراستاری-قیمت ویراستاری-تعرفه ویراستاری-دستمزد ویرایش-حق‌الزحمه ویرایش-قیمت ویرایش-تعرفه ویرایش-ویراسـتاران
تعرفهٔ صفحه‌آرایی یک کتاب چقدر است؟ محاسبهٔ حق‌الزحمهٔ صفحه‌آرا چگونه است؟ عوامل مؤثر در دستمزد صفحه‌آرا دستمزد صفحه‌آرایی کاملاً به عوامل زیر «بستگی دارد»: ۱. کتاب است یا نشریه یا…؟…
آواچه-ویراستاران
▪️ دستمزد، ملاک محاسبه، ویرایش رایانه‌ای ▪️ دستمزد حروف‌چینی و ویرایش و ترجمه و… را با کدام ملاک محاسبه کنیم؟ «صفحه‌ای» یا «واژه‌ای»؟ ۳۰۰ کلمه یک صفحه است. تازه بعضی‌ها…
آواچه-ویراستاران
▪️هزینهٔ ویرایش ▪️ناشر، اقتصاد نشر، مالی، ویراستار ▪️ناشر پول ندارد که برای ویرایش بدهد! ▪️برشی از مصاحبهٔ رادیو اقتصاد شهریور۱۳۹۴، صوت خام مجری: آقای باقری، ممنون از توضیحات کاملتان. فقط…
سفارش ویرایش-سفارش ویراستاری-ویراستاران
کارویژۀ «ویراستاران» ویرایش است. ویرایش گستره‌ای وسیع را دربرمی‌گیرد: ویرایش کتاب ویرایش مقاله ویرایش متن تألیفی ویرایش متن ترجمه ویرایش صوری ویرایش زبانی ویرایش اداری ویرایش متن‌های تبلیغاتی «ویراستاران» تمام…
فهرست