دستورزبان فارسی

نجات‌غریق یا غریق‌نجات-ویراستاران
برخی معتقدند نجات‌غريق یعنی «رهاندن کسی که دارد غرق می‌شود». شناگرِ ماهری که این کار را می‌کند، ناجی غريق خوانده می‌شود. گروهی به‌غلط نجات‌غريق را به‌معنی «ناجیِ غریق» به ‌کار…
ترجمه-ترجمهٔ ویراسته-ویرایش ترجمه
زبان فارسی داشتن روح را ملاک تمایز موجودات از یکدیگر می‌گیرد و بر این اساس، فعل را برای آن‌ها مفرد یا جمع می‌آورد. در این نوشتار، تمایز ذی‌روح و غیرذی‌روح…
افعال دوگانه - فعل‌های دوگانه - افعال دووجهی - فعل‌های دووجهی - ویراستاران - سایه‌سار - دستورزبان فارسی
افعال دوگانه در فارسی امروز کم‌بسامدتر شده‌اند؛ چون تمایلی عمومی به ایضاح زبانی وجود دارد و این برخاسته از ضروریات اجتماعی است. فعل دوگانه که پیش‌‍‌تر آن را دووجهی یا…
لحاظ: مفرد یا جمع؟-ویراستاران
«لحاظ» کلمه‌ای است به‌معنی «دیدگاه» و «منظر» که در فارسی امروز غالباً با حرف‌اضافۀ «از» یا «به» ترکیب می‌شود و حرف‌اضافه‌ای مرکب می‌سازد: «ازلحاظِ» و «به‌لحاظِ». ازلحاظِ اجتماعی، آدم پُرجنب‌وجوش…
آواچه-ویراستاران
لقمهٔ کوچک درست‌نویسی پخش‌شده از رادیو ایران صفت مضاف‌الیه وزیر سابق نیرو، وزیر نیروی سابق مدیرعامل محترم، مدیر محترم عامل چلنج چلنج! بسه، ایناف…! هرچی سرچ می‌کنم، بی‌فایده‌ست. انی‌وی!‌ صد…
آواچه-ویراستاران
لقمهٔ کوچک درست‌نویسی مطابقت نهاد و فعل دستورزبان مبهمات هریک… فعل مفرد هریک… فعل جمع برخی می‌گویند هر وقت «هریک» آمد باید فعل آخر مفرد بیاید. بعد در عمل درگیر…
فهرست