کارگاه‌های حضوری

ویراستاران-ویرایش دیجیتال -ویرایش رایانه‌ای-کارگاه آموزش ورد-تسلط بر ورد
کارگاه ویرایش رایانه‌ای را در بستری نو پی گرفته‌ایم: غیرحضوری (آفلاین، فیلمی، دانلودی) با پاسخ‌گویی و پشتیبانیِ کامل مدرس   باید به «یادِمی» بروید و آنجا نام‌نویسی کنید و صفر…
فهرست