اصلاح خطای منطقی و پیچیده‌نویسی

مثل-زبانزد-مناقشه-مغالطه-ویراستاران
تنها زمانی در مَثل مناقشه نیست که مَثل‌آور از آن به‌عنوان شاهد و حجت و نمونه استفاده نکند؛ اما اغلب مَثل‌ فقط نقش تأکید بر صحت استنتاج را ندارد، بلکه…
پاسخ دندان‌شکن-نقد-ویراستاران
من تاکنون‌ نقدهای زیادی خوانده‌ام که کتابی را به خاک سیاه نشانده‌اند. نقدهای بسیار کمتری خوانده‌ام که نه‌تنها خوب و بد کتابی را برشمرده‌اند، بلکه سعی کرده‌اند‌ موضوع‌ کتاب را…
محمدرضا ژاله - اینستاگرام - بی‌معناگویی - ویراستاران
یکی از آفت‌هایی فضای مجازیِ امروزِ ایران سهل‌انگاری شدیدِ زبانی است. تولیدکنندگان محتوا در وب فارسی، ازنظر زبانی بسیار کم‌دقت‌اند. نمونۀ روشن این اتفاق، ویدئویی است از محمدرضا ژاله با…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: یزید سوم به دلیل کم کردن سهم افرادی که از بیت المال در عهد ولید زیاد شده بود به «ناقص» شهرت یافت. درنگ: یزید سوم به دلیل کم کردن…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: با مورد خطاب قراردادن آنچه که شما فکر می‌کنید در پس حرفی که می‌زنند در سرشان می‌گذرد، می‌توانید از بروز این اتفاق جلوگیری کنید. درنگ: با مورد خطاب قراردادن…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: علی رغم آنکه سوالات مطروحه کلی و دارای ابهامات خاصی می باشد، اما نظرات و پیشنهادات این دفتر جهت مزید اطلاع به حضور ارسال می گردد. درنگ: علی رغم آنکه…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: آیا ما عدم بودیم یا چیز دیگری بودیم؟ درنگ: آیا ما عدم بودیم یا چیز دیگری بودیم؟ ویراسته: آیا ما در مرحلهٔ عدم بودیم یا در مرحلهٔ وجود؟ گزارش:…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: «آیهٔ بعد می‌فرماید: «اين است (حقیقت) هرکس شعائر الله را معظم شمارد. این‌ها از نشانه‌های تقواي قلب‌ها است»(الحج/۳۲). یعنی حج حقیقی و پاگذاشتن در جایگاه حضرت ابراهیم با حرف…
فهرست