virastaran.net/em/11176

حمایت مالی کنید

فرهنگ املایی «ویراستاران»

فرهنگ املایی ویراسـتاران

طراحی و اجرای سامانهٔ فرهنگ املایی «ویراستاران» هزینه‌های هنگفت و چندمیلیونی داشته است. ما در جایگاه نهادی خصوصی و با سرمایه‌ای اندک، این هزینه‌ها را تا حدودی تأمین کرده‌ایم؛ اما برای تکمیل و توسعهٔ این پروژه، نیاز داریم حداقل منابع مالی لازم را از طریق خود سامانه تأمین کنیم.

اگر تمایل داشته باشید، می‌توانید با مبلغی اندک ما را یاری کنید تا بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم. می‌توانید هر مبلغی که تمایل دارید، کمک کنید. نام شما به‌عنوان حامی در همین صفحه درج خواهد شد.

نکته: هزینه‌ای که برای حمایت مالی می‌پردازید، در حق‌عضویت سایت منظور نمی‌شود.

حامیان مالی

۱. نریمان درفشان، ۲۰هزار تومان، ۲۳بهمن۱۳۹۶
۲. فرشته‌ی مهربان، ۳۵هزار تومان، ۲۶دی۱۳۹۹
۳. مهناز ثالثیان، ۱۰هزار تومان، ۲۳بهمن۱۳۹۹
۴. عباس امامی، ۵۰هزار تومان،‌ ۲۷بهمن۱۳۹۹
۵. مقداد فروزان‌نژاد، ۵۰هزار تومان،‌ ۱۶اسفند۱۳۹۹
۶. ج. شهسواری، ۲۰هزار تومان، ۱۸فروردین۱۴۰۰
۷. زهرااِلنا طهماسبی، ۵۰۰هزار تومان، ۳۰آبان۱۴۰۰
۸. فاطمه‌سادات بکائی، ۱۰۰هزار تومان، ۲۴آذر۱۴۰۰
۹. نفر بعد شمایید؟ با حتی ۱۰هزار تومان حمایت، کی بهتر از همین امروز؟


لطف کنید و دیدگاهتان را اینجا بنویسید: حمایت معنوی

مقالات پیشنهاد شده
فهرست
کپی شد