فرهنگ املایی «ویراستاران»

فرهنگ املایی ویراسـتاران
سامانهٔ فرهنگ املایی «ویراستاران» از اینجا در دسترس شماست: emla.virastaran.net البته لازم نیست این نشانی را حفظ کنید. هر بار خواستید بیاوریدش، کافی است در گوگل بنویسید فرهنگ املایی و همان نتیجهٔ نخست را…
فرهنگ املایی ویراسـتاران
تیم فنی سامانهٔ فرهنگ املایی «ویراستاران» با همت و همکاری اینان در قسمت تولید فنی برپا شده است: سیدحمید حیدری‌ثانی طراح و ایده‌پرداز مدیر پروژه   محمدمهدی باقری مدیرعامل «ویراستاران»…
فرهنگ املایی ویراسـتاران
هدف ما این است که همهٔ فارسی‌زبانِ دست‌به‌قلم، بتوانند به‌راحتی صورت املایی واژه‌ها را بیابند؛ از این رو فرهنگ املایی «ویراسـتاران» را پی افکنده‌ایم. امید داریم به‌پشتوانهٔ دستورخط فرهنگستان زبان…
فرهنگ املایی ویراسـتاران
سامانهٔ فرهنگ املایی حاصل کوشش چندهزارساعته دغدغه‌مندان این وادی است. خزانهٔ واژگان این سامانه شامل ده‌هاهزار واژه است و آماده‌سازی هرکدام و تطبیق قواعد دستورخط بر آن‌ها و تکمیل اطلاعات…
فرهنگ املایی ویراسـتاران
امیدواریم سامانهٔ فرهنگ املایی «ویراسـتاران» نیاز شما را به‌خوبی پاسخ داده باشد و از این خدمت راضی بوده باشید. نظر خود را دربارهٔ این سامانه در همین جا مطرح کنید.…
فرهنگ املایی ویراسـتاران
فرایند تولید سامانهٔ فرهنگ املایی «ویراسـتاران» هزینه‌های هنگفت و چندمیلیونی داشته است. ما در جایگاه نهادی خصوصی و با سرمایه‌ای اندک، این هزینه‌ها را تا حدودی تأمین کرده‌ایم؛ اما برای تکمیل…
فرهنگ املایی ویراسـتاران
طراحی و اجرای سامانهٔ فرهنگ املایی «ویراستاران» هزینه‌های هنگفت و چندمیلیونی داشته است. ما در جایگاه نهادی خصوصی و با سرمایه‌ای اندک، این هزینه‌ها را تا حدودی تأمین کرده‌ایم؛ اما برای…
فهرست