ویرایش و درست‌نویسی

اخلاق ویرایش-ویراستاران-اخلاق نشر
دوازده شرط اخلاقی فن ویراستاری را می‌توان این‌چنین برشمرد: وجدان کاری، انصاف، تواضع، قاطعیت، خوش‌قولی، برخورد نیک، حوصله، فداکاری، نظم و انضباط، پرهیز از بخل و حسادت، پرهیز از وسواس،…
کانگورو-ویراستاران
اغلب می‌پندارند واژۀ کانگورو از یکی از زبان‌های بومی استرالیا وام گرفته شده و به‌معنی «نمی‌دانم» است؛ اما طبق پژوهش‌های میدانی جدید، در زبان گوگو ییمیدهیر واژۀ gangurru به یکی…
درازنویسی-ویراستاران-رنج‌بردن
مترجمانِ بی‌دقت در ترجمهٔ فعل to suffer انگلیسی صرفاً معنیِ نخستِ آن یعنی «رنج‌بردن» را در ذهن داشته و آن را در جاهایی به‌جای معنی دوم که «مبتلابودن، دچاربودن، گرفتاربودن»…
جداره-معنی جداره-جدار-دیواره-ویراستاران
برخی معتقدند «جِداره» در عربی یا در متون معتبر فارسی به‌ کار نرفته‌ است. اما فرایندِ ساخت اسم از اسم و پسوند «ـه» از فرایندهای زایای فارسی است و واژه‌های…
برنامه کاربردی-ویراستاران
عبارت گرته‌بردارانهٔ «برنامهٔ کاربردی» که ترجمهٔ لفظ‌به‌لفظ application software یا application program است، جز در متن‌های تخصصی، غالباً در فارسی چندان رسا نیست و مخاطب فارسی‌زبان را با ابهامی معنایی…
عنتر-انتر-معنی عنتر-معنی انتر-ویراستاران
برخی معتقدند «انتر» به‌معنای «بوزینه» فارسی است و با همین املا باید نوشته شود. اما «عنتر» واژه‌ای عربی است که در فارسی دستخوش تغییر معنایی شده و اشکالی ندارد. «انتر»…
فاصله‌گذاری-ارجاع-ارجاع‌دهی-ویراستاران
ارجاع‌دهی ماهیتی ریاضی‌وار دارد و زبانِ به‌کاررفته در آن تااندازه‌ای با زبانِ جمله‌های طبیعی متفاوت است. ازاین‌رو، توصیه می‌شود «تا»ی میان شماره‌صفحه‌ها به قبل و بعدش چسبانده و «و» با…
بافرهنگ و بی‌فرهنگ-ویراستاران
در ارجاع‌دهی، استفاده از «تا» یا «و» بین شماره‌صفحه‌ها بستگی دارد به پیوستگی و ناپیوستگی مطلبی که نقل می‌شود. در ارجاع، «تا» نشان‌دهندهٔ پیوستگی و «و» نشان‌دهندهٔ ناپیوستگی مطلب است.…
فهرست