دربارهٔ کارگاه‌ها

ارزیابی کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسی «ویراسـتاران»
اولین دغدغهٔ علاقه‌مندان یادگیری در هر حوزه‌ای این است که کیفیت برگزاری کلاس‌های فلان مرکز خوب است یا نه. «ویراستاران» برای پاسخ به این دغدغه و ترسیم تصویری واقعی و…
ویراستاران تهران‌گریز
ما مرکزمحور نیستیم و پس از برگزاری ۸۵۰ برنامه در ۱۹ شهر ایران‌زمین و ۲ شهر خارج از ایران، به این نتیجهٔ قطعی رسیده‌ایم که شرکت‌کنندگان شهرهای دیگر، برای کارکردن…
زبان فارسی و کارکردهای تازه آن-ویراستاران
میزبانان نامدار پژوهشگاه رویان، دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران، کتابخانهٔ ملی در تهران و شیراز و مشهد، دانشگاه الزهرا، مرکز مدیریت حوزهٔ علمیهٔ خراسان، معاونت سیاسی صداوسیمای مرکز، صداوسیمای خراسان، آکادمی…
بازویرایی-بازبینی-ویرایش دوم-نگاه دوم-ویراستاران
کارآموزی ویرایش اگر کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ مؤسسهٔ «ویراسـتاران» را گذرانده باشید، حتماً‌ فهمیده‌اید که نکته‌های پُرشمارِ ویرایشیِ کارگاه اندک‌اندک از ذهن مبارک کوچ می‌کنند و سر به سرای باقی…
آموزش معطوف‌به‌کار-ویراستاران
«ویراستاران» کارگاه‌های آموزشی خود را معطوف‌به‌کار برگزار می‌کند: آموزه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده است که هم به دانش دانش‌پذیران می‌افزاید و هم مهارت عملی ایشان را تقویت می‌کند. در تدوین درس‌نامه‌های…
شعار-ویراستاران-بنر
به‌لطف پروردگار، از کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسی مؤسسهٔ «ویراسـتاران» استقبال چشمگیری صورت گرفته است. «ویراستاران» تاکنون ۸۴۹ برنامهٔ آموزشی در ۱۴ شهر ایران‌زمین و ۲ شهر خارج از ایران برای ۱۰,۶۷۷ شرکت‌کننده برگزار…
کارگاه ویرایش و درست‌نویسی-ویراستاران
شهریور۱۳۹۱ دربارهٔ هزینهٔ کارگاه‌های «ویراستاران» ‌نوشتیم: حدود دو سال است که هزینهٔ کلاس‌های ویرایش ما ثابت مانده است. می‌پذیرید که هزینهٔ ۱۴۰ هزارتومانی برای ۴۰ ساعت آموزش کارگاهی و زنده…
فهرست