میزبانان نامدار

پژوهشگاه رویان، دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران، کتابخانهٔ ملی در تهران و شیراز و مشهد، دانشگاه الزهرا، مرکز مدیریت حوزهٔ علمیهٔ خراسان، معاونت سیاسی صداوسیمای مرکز، صداوسیمای خراسان، آکادمی آموزشی بانک سامان، مرکز آفرینش‌های ادبی قلمستان اصفهان، دانشکدهٔ علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران، جامعة‌المصطفی مشهد، جبههٔ فرهنگی انقلاب اسلامی، خبرگزاری دانشجو، کتاب‌پردازان مشهد، رخداد تازه، کانون انصار، مؤسسهٔ بهاران خِرد و اندیشه، مجتمع سرچشمه، مؤسسهٔ طلوع حق، دانشگاه پیام‌نور شهر ری، ادارهٔ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشگاه هرات افغانستان، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مرکز تحقیقات معلمان اصفهان.

 

همکاری در برگزاری کارگاه‌ها

می‌خواهید با «ویراستاران» در برگزاری کارگاه‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط با زبان فارسی همکاری کنید؟ لطفاً با دفتر «ویراستاران» تماس بگیرید تا در‌این‌باره بیشتر گفت‌وگو کنیم یا به نشانی زیر، درخواستتان را بفرستید و حتماً شمارهٔ تماستان را هم ذکر کنید:

info@virastaran.net
۰۲۱۶۶۹۱۹۹۶۲

 

نهادهای میزبان و همکار در برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌ها

«ویراستاران» تاکنون برای برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های خود، با نهادهای خصوصی و دولتیِ زیر همکاری کرده است:

شمارهنهادشهر
1 آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامیمشهد
2 آستان قدس رضوی، سازمان عمران و توسعهٔ رضویمشهد
3 آستان قدس رضوی، سازمان کتابخانه‌هامشهد
4 آستان قدس رضوی، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی، ادارهٔ پاسخ‌گویی و ادارهٔ تولیداتمشهد
5 آستان قدس رضوی، مؤسسهٔ آفرینش‌های هنریمشهد
6 آستان قدس رضوی، مؤسسهٔ خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعیمشهد
7 آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسیمشهد
8 اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمانتهران
9 اداره‌کل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان یزدیزد
10 ادارهٔ فرهنگ و ارشاد اسلامی سرخهسرخه
11 ادارهٔ فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوینقزوین
12 ادارهٔ فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهدمشهد
13 اساطیر پارسشیراز
14 اشراق و عرفانقم
15 انتشارات ادبستان نوینکاشان
16 انتشارات آبان برترمشهد
17 انتشارات به‌نشرمشهد
18 انتشارات سورهٔ مهرتهران
19 انجمن حافظاتاوا
20 انجمن رسالت قلمسرخه
21 انجمن قلمرو ادباتاوا
22 بازار کتاب شیرازیمشهد
23 بازار کتاب ناشران گلستانمشهد
24 باشگاه اندیشهتهران
25 باغ غدیر (قلسمتان اصفهان)اصفهان
26 بانک سامان، دفتر بازاریابی و تبلیغات، دفتر سازمان و روش‌هاتهران
27 بانک سامان، مدیریت بهبود و کیفیتتهران
28 بانک سامان، آکادمیتهران
29 بانک سپه، اداره‌کل آموزشتهران
30 برهان معرفتتهران
31 بنیاد نخبگان استان فارسشیراز
32 بنیاد مهدویت و آینده‌پژوهیاصفهان
33 بهاران خرد و اندیشهتهران
34 پژوهشگاه سلول‌های بنیادی رویانتهران
35 تکانهتهران
36 جامعة‌المصطفی‌العالمیة، واحد برادرانمشهد
37 جامعة‌المصطفی‌العالمیة، واحد خواهرانمشهد
38 جبههٔ فرهنگی انقلاب اسلامیاصفهان
39 جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهاناصفهان
40 حوزهٔ هنری انقلاب اسلامیتهران
41 خانهٔ اندیشمندان علوم‌انسانیتهران
42 خانهٔ انقلاب اسلامیاصفهان
43 خانهٔ کتابتهران
44 خانهٔ منطقی‌نژاد (موزهٔ هنرهای اسلامی)شیراز
45 خانهٔ هنرمنداناصفهان
46 خبرگزاری دانشجو (SNN)تهران
47 خبرگزاری نشر کاظمیونتهران
48 دارالقرآن غدیرشیراز
49 دانشکدهٔ علوم‌پزشکی مشهد، معاونت بهداشتیمشهد
50 دانشکدهٔ علوم‌پزشکی شیرازشیراز
51 دانشگاه ادیان و مذاهبقم
52 دانشگاه الزهرا(سلام‌الله‌علیها)، مرکز آموزش‌های آزاد و مجازیتهران
53 دانشگاه آزاد نیشابورنیشابور
54 دانشگاه پیام‌نورری
55 دانشگاه تهرانتهران
56 دانشگاه تهران، انجمن علمی تاریختهران
57 دانشگاه تهران، انجمن علمی‌دانشجویی زبان و ادبیات فارسیتهران
58 دانشگاه تهران، دانشکدهٔ علوم اجتماعیتهران
59 دانشگاه تهران، دانشکدهٔ ادبیاتتهران
60 دانشگاه خلیج فارسبوشهر
61 دانشگاه سمنانسمنان
62 دانشگاه شهید مطهری (مدرسهٔ عالی شهید مطهری)مشهد
63 دانشگاه صنعتی شریفتهران
64 دانشگاه صنعتی شریف، مدرسهٔ اشتغال شریفتهران
65 دانشگاه علم و فرهنگ، مرکز آموزش‌هاتهران
66 دانشگاه علوم‌پزشکی ‏اصفهان، دانشکدهٔ ‏داروسازیاصفهان
67 دانشگاه فردوسمشهد
68 دانشگاه فردوسی، دانشکدهٔ کتابداری و…مشهد
69 دانشگاه کلگریکلگری
70 دانشگاه کنکوردیامونترآل
71 دانشگاه هراتهرات
72 دانشگاه واترلوواترلو
73 دفتر مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامیمشهد
74 راهتهران
75 رخداد تازهتهران
76 روزنامهٔ شهرآرامشهد
77 سائحاتتهران
78 سازمان برنامه و بودجهٔ کشورتهران
79 سرای اهل قلممشهد
80 سرای فردوسیمشهد
81 سرای هنر و اندیشه (سها)اصفهان
82 شورای شهر مشهد، سالن مجمع عمومیمشهد
83 شهرداری تهران، سازمان فرهنگی‌هنریتهران
84 شهرداری تهران، معاونت فرهنگی‌اجتماعی منطقهٔ ۲۲تهران
85 صداوسیما (جام‌جم)تهران
86 صداوسیمای خراسان رضویمشهد
87 طلوع حققم
88 طلوع مهرقم
89 فرهنگ‌سرای بارانسرخه
90 فرهنگ‌سرای بهشتمشهد
91 فرهنگ‌سرای ترافیکمشهد
92 فرهنگ‌سرای تهرانتهران
93 فرهنگ‌سرای رسانهتهران
94 فرهنگ‌سرای سینامونترآل
95 کافه رادیوشیراز
96 کافه ‌فِرِدشیراز
97 کافه‌کتاب آفتابمشهد
98 کافه‌کتاب ترنجستانتهران
99 کافه گل سرختورنتو
100 کافه لیانا (سرای هشت‌بهشت)اصفهان
101 کافه لیتمونترآل
102 کافه‌هنر گلستانشیراز
103 کانون اسلامی انصارتهران
104 کانون اندیشهٔ جوانتهران
105 کانون توحیدمونترآل
106 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارتهران
107 کانون مسجد ولی‌عصر(عجل‌الله‌فرجه)سرخه
108 کتاب‌پردازانمشهد
109 کتابخانهٔ زهرائیه(سلام‌الله‌علیها)نجف‌آباد
110 کتابخانهٔ مركزی شهرداری اصفهاناصفهان
111 کتابخانهٔ مرکزی مک‌گیلمونترآل
112 کتابخانه و بنیاد فرهنگی نوروززمینمونترآل
113 گزینهٔ دوتهران
114 مترو بهشتیتهران
115 مجتمع پزشکان باغتختاصفهان
116 مجتمع كتاب شهر كاغذىشیراز
117 مجلهٔ اصفهان زیبااصفهان
118 مجموعهٔ فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه)تهران
119 مدرسهٔ اسلامی هنرقم
120 مدرسهٔ خوانشتهران
121 مدرسهٔ علمیهٔ آیت‌الله خوییمشهد
122 مدرسهٔ علمیهٔ امام صادق(علیه‌السلام)بجنورد
123 مدرسهٔ علمیهٔ امام جعفر صادق(علیه‌السلام)تایباد
124 مدرسهٔ علمیهٔ جعفریهمشهد
125 مدرسهٔ علمیهٔ حضرت حجت(عجل‌الله‌فرجه)مشهد
126 مدرسهٔ علمیهٔ سعادتمشهد
127 مدرسهٔ علمیهٔ مسجد گوهرشادمشهد
128 مدرسهٔ علمیه و اردوگاه جوادالائمه(علیه‌السلام)گلبهار
129 مدرسهٔ فضهتهران
130 مدیریت اسناد و کتابخانهٔ ملیتهران
131 مدیریت اسناد و کتابخانهٔ ملی استان خراسانمشهد
132 مدیریت اسناد و کتابخانهٔ ملی استان فارسشیراز
133 مرکز آفرینش‌های ادبی قلمستاناصفهان
134 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمشهد
135 مرکز آموزش مهارتی حوزهٔ علمیهٔ خراسانمشهد
136 مرکز تحقیقات معلماناصفهان
137 مرکز سایبری بسیجتهران
138 مرکز فقهی ائمهٔ اطهار(علیهم‌السلام)مشهد
139 مرکز مدیریت حوزهٔ علمیهٔ خراسان، واحد برادرانمشهد
140 مرکز مدیریت حوزهٔ علمیهٔ خراسان، واحد خواهرانمشهد
141 مکتب خصوصی حکیم ابونصر فارابی ۲هرات
142 مکتب نرجس(سلام‌الله‌علیها)مشهد
143 مؤسسه آموزش‌عالی آزاد برهانتهران
144 مؤسسهٔ آموزش‌عالی آزاد بهارتهران
145 مؤسسهٔ اس‌پی‌آی‌آی، نمایندگی شرکت نفتی آفریقای جنوبیتهران
146 مؤسسهٔ شهید هاشمیکاشان
147 مؤسسهٔ مادشیراز
148 مؤسسهٔ مطالعات اسلامی مک‌گیلمونترآل
149 مؤسسهٔ ملی تحقیقات سلامت کشورتهران
150 نشر معارفقم
151 نهاد کتابخانه‌های خراسان رضویمشهد
152 نیروی انتظامیتهران
153 هلدینگ سرمایه‌گذاری تأمین (تیپیکو)تهران

 

سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»

 

مقالات پیشنهاد شده

52 دیدگاه. دیدگاه خود را ثبت کنید

 • مصطفی نیک اقبال
  25اسفند 1390، 00:36

  موفق باشید بخصوص صالحی عزیز که روز به روز درخشش بیشتر بشود
  با تشکر و آروزی توفیق

  پاسخ
 • محمد حسن ضوئی
  25اسفند 1390، 00:38

  سلام عرض شد خدمت شما آقا مهدی و شما آقا مهدی.
  آرزوی توفیق برای شما دوستان دارم.

  پاسخ
 • مسعود رهبری
  25اسفند 1390، 00:42

  سایت بسیار مبتکرانه‌ای است. موفق باشید.

  پاسخ
 • سلام؛
  خواستم بدونم «ویراستاران» گزینشی کامنت دوستان رو انتشار می‌دهند. بنده چند کامنت گذاشتم که هیچ‌کدام منتشر نشدند.
  با تشکر

  پاسخ
 • شهاب خرمي
  6خرداد 1391، 23:30

  جناب اقاي صالحي عزيز
  خوشحالم كه موفقيت روز افزونتان را مي بينم

  ارادتمند

  پاسخ
 • با سلام خواهشمندم برای دانشجویان یا فارغ التحصیلان ادبیات کلاس مجزا بگذارید و اگر ممکن است کلاس داستان نویسی هم بگذارید روی دانشجویان ادبیات در مقایسه با دیگر رشته ها عمیق تر کار شود و یک تست از ادبیاتی ها در زمینه فن نگارش و اینکه قلم آنان تا چه حد تواناست در کلاس داستان نویسی گرفته شود اگر ممکن است کلاس مقاله نویسی هم بگذارید.

  پاسخ
 • بسمه تعالي
  با عرض سلام و ادب خدمت برادر بزرگوار و عزيزم جناب آقاي محسن احمدي، با تمام وجود از لطف و مرحمت جنابعالي تشكر ميكنم و سپاسگزارم. از آنجا كه مصاحبه جناب مرحوم آيت لله حاج شيخ علي صافي(رحمه الله) از مجله حوزه گرفته شده بود، بدون هيچ گونه تصرفي در عبارات آن، در سايت عرضه شده است و عناوين و تيترهاي مطروحه در مرقومه حضرتعالي- كه واقعا مورد استفاده اينجانب واقع شد- از مجله مذكور ميباشد. مجددا از محبت و نصيحت شما تشكر ميكنم و حتما در مصاحبه هاي بعدي مورد توجه قرار ميگرد. سيدمهدي ترابي مدير پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله علوي بروجردي

  پاسخ
 • محبوبه سلیمانی
  22فروردین 1393، 09:59

  با سلام ، اینجانب دانشجوی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر و ساکن اصفهان هستم و تاحدودی به تایپ ویراستاری آشنایی دارم، البته نه به صورت حرفه ایريال مایل به هماکری با شما هستم فقط چون محل زندگی ام اصفهان هست نمی توانم در کلاس یا کارگاهی خارج از اصفهان شرکت کنم، لطفاً اگر در اصفهان کارگاه یا کلاس داشتید خبرم کنید. شماره تماس: 0930….240
  با تشکر از شما.

  پاسخ
 • زینب الف
  6دی 1393، 05:40

  سلام و وقت بخیر
  می خواهم کلاس ویراستاری شرکت کنم. ساکن قم هستم. این جا هم دوره برگزار می کنید؟ اگر نه کلاس معتبر و خوبی را می شناسید؟
  سپاس

  پاسخ
 • سلام
  خسته نباشید
  برای آغاز همکاری با شما نمونه ای از متن ویرایش شده ارسال شد.
  لطف می کنید اگر پاسخ دهید.
  با سپاس

  پاسخ
 • امیر لطفی
  15بهمن 1394، 16:56

  سلام.من دانشجوی سال آخر دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران هستم.مایل به شرکت در کارگاه های آموزشی و همکاری با شما هستم.ممنون از توجه شما

  پاسخ
 • لطفا نام‌های مؤسسین و مدرسین «ویراستاران» را یک جایی بنویسید که از آشنایی با شما بیشتر خوشحال شویم

  پاسخ
 • حسين رسولي
  25اسفند 1390، 00:36

  سلام
  بسيار خوشحالم كه اين سايت راه اندازي شد. شايد باورنكتيد؛ راه اندازي دقيقا چنين سايتي يكي از روياهاي ديرينه من بود كه به سبب مشغله هيچگاه عملي نشد. بنابراين مي توانيد درك كنيد با ديدن تارنماي شما تا چه حد مسرور شدم. از ابتداي فعاليت شما علاقه به همكاري داشتم و پس از درج آگهي روزنامه نيز چند نوبت با آقاي صالحي صحبت داشتم. اما متاسفانه فرصت مشاركت در جلسه اموزشي و نمايشگاه را از دست دادم. لطفا بفرماييد براي همكاري با شما به عنوان ويراستار چه بايد كرد؟
  با تشكر

  پاسخ
 • سید مجتبی حسینی
  25اسفند 1390، 00:37

  سلام بر جمع عزیزان ویراستار
  ممکن است این کار و زحمت ارزنده شما، امروز قدر دانِ کمی داشته باشد و مراجعان آن نیز اندک باشند ولی اطمینان دارم که با گسترش فرهنگ درست گویی و نوشتار درست، فردای پیش رو از آن شما است.
  نشانی این پایگاه اینترنتی را آقا مهدی صالحی بزرگوار از طریق پیامک برای بنده ارسال نمودند ولی هر چه کردم نتوانستم پاسخ ایشان را از همان طریق ارسال کنم. پاسخ بنده چنین بود: عَز لُتف و مَهَبَتِ شما در عِعلام نشانی برای ویراصطاری ممنونم!
  با ارزوی موفقیت های روز افزون.
  ارادتمند
  سید مجتبی حسینی
  شنبه 29 خرداد ماه 1389
  تهران

  پاسخ
 • سلام خسته نباشيد ببخشيد من يه آدرس يا شماره تلفن از آقاي علي صلح‌جو مي‌خواستم. لطفاً راهنمايي خود را به آدرس ايميل من بفرستيد (براي شركت در كلاس ويراستاري لازم دارم)

  پاسخ
 • بسيار خوشحالم كه اين سايت راه اندازي شد. شايد باورنكتيد؛ راه اندازي دقيقا چنين سايتي يكي از روياهاي ديرينه من بود . بنابراين مي توانيد درك كنيد با ديدن تارنماي شما تا چه حد مسرور شدم.

  پاسخ
 • باسلام
  لطفاً اگر امکان دارد نرخ ویراستار ی مبتدی چه میزان می باشد. براساس نوع کار است؛ کتاب یا مقاله.یا حجم صفحات. به فرض نرخ ویراستاری (مفهومی،صوری،زبانی..)100 صفحه کتاب به صورت word با فونت 16 به چه میزان است.
  باتشکر

  پاسخ
  • نرخ ويرايش کاملاً به عوامل زیر «بستگی دارد»:
   ۱. نویسنده چگونه نوشته است؟
   ۲. متن ترجمه است یا تألیف؟
   ۳. حروف‌چین چگونه کار کرده است؟ استاندارد یا دردسرساز؟
   ۴. سفارش‌دهنده چه انتظاری از متن نهاییِ پس از ویرایش دارد؟ عالی و صیقل‌خورده یا متوسط یا ضعیف؟ به‌عبارت دیگر، ویرایش صوری و زبانی را کامل و متن را بازنویسی‌شده می‌خواهد یا اینکه فقط ویرایش صوری می‌خواهد؟
   با توجه به این‌ها، قیمت متفاوت می‌شود: از صفحه‌ای ۳۰۰تومان تا صفحه‌ای ۵۰۰۰تومان.
   همچنین، «ویراستاران» ملاک مناسب و عادلانه‌ای برای مفهوم «صفحه» تعریف کرده است: صفحۀ ۲۵۰کلمه‌ای، براساس متن پیش از ویرایش، طبق واژه‌شمار برنامة Word یا Word Count.
   برای قیمت‌گذاری ویرایش هر متن، ابتدا چند صفحه از جاهای مختلف متن را می‌بینیم و پس از صحبت با سفارش‌دهنده و فهم انتظار او، قیمتی می‌دهیم و توافقی پیش می‌رویم. برای اطلاعات بیشتر، این صفحه را ببینید: virastaran.net/k/kd/10036

 • داوطلب دوره
  25اسفند 1390، 00:39

  اگر ممكن است موارد زير را درباره‌ي كلاس هاي ويرايش پاسخ دهيد:
  1- تعداد دوره‌ها
  2- تعدا دساعت هاي هر دوره
  3- تعداد روزهاي برگزاري در هفته
  4- سرفصل‌هاي هر دوره
  5- نام استاد يا استادان
  6- منبع درس
  7-مبلغ شهريه ي هر دوره
  8- آيا جزوه مي‌دهيد؟
  اگر پاسخ‌ها را اي‌ميل كنيد سپاس‌گزار خواهم شد

  پاسخ
  • تمام اطلاعات درخواستی شما در وبگاه ما وجود دارد. از فهرست بالا به این قسمت بروید: بیاموزید > کارگاه‌های حضوری > اطلاعیۀ کارگاه‌ها. در اطلاعیۀ کارگاه ویرایش، اطلاعات مدنظرتان را ببینید.
   با این‌ حال، برای شما ایمیل هم می‌کنیم. چشم.

 • معصومه صالحی m.pal
  25اسفند 1390، 00:39

  با سلام و احترام
  از زحمات شما استادان ممنونم
  لطفاً نحوه شرکت در دوره ویراستاری آینده را بفرمایید.22/4/90

  پاسخ
  • از فهرست بالا به این قسمت بروید: بیاموزید > کارگاه‌های حضوری > اطلاعیۀ کارگاه‌ها. اطلاعیۀ کارگاه ویرایش در شهر خودتان را بیابید و روش نام‌نویسی را ببینید. برای برای آگاهی از کارگاه‌های آیندۀ ما، عضو خبرنامه یا کانال «ویراستاران» شوید: virastaran.net/r

 • باسلام قیمت ویراستاری کتاب های مذهبی و یا کتاب های فرهنگی علوم انسانی اعم از تالیف و ترجمه
  ویراستاری مفهومی یا ویراستاری فنی به تفکیک و قیمت نسخه خوانی چقدر است باتشکر

  پاسخ
  • نرخ ويرايش کاملاً به عوامل زیر «بستگی دارد»:
   ۱. نویسنده چگونه نوشته است؟
   ۲. متن ترجمه است یا تألیف؟
   ۳. حروف‌چین چگونه کار کرده است؟ استاندارد یا دردسرساز؟
   ۴. سفارش‌دهنده چه انتظاری از متن نهاییِ پس از ویرایش دارد؟ عالی و صیقل‌خورده یا متوسط یا ضعیف؟ به‌عبارت دیگر، ویرایش صوری و زبانی را کامل و متن را بازنویسی‌شده می‌خواهد یا اینکه فقط ویرایش صوری می‌خواهد؟
   با توجه به این‌ها، قیمت متفاوت می‌شود: از صفحه‌ای ۳۰۰تومان تا صفحه‌ای ۵۰۰۰تومان.
   همچنین، «ویراستاران» ملاک مناسب و عادلانه‌ای برای مفهوم «صفحه» تعریف کرده است: صفحۀ ۲۵۰کلمه‌ای، براساس متن پیش از ویرایش، طبق واژه‌شمار برنامة Word یا Word Count.
   برای قیمت‌گذاری ویرایش هر متن، ابتدا چند صفحه از جاهای مختلف متن را می‌بینیم و پس از صحبت با سفارش‌دهنده و فهم انتظار او، قیمتی می‌دهیم و توافقی پیش می‌رویم. برای اطلاعات بیشتر، این صفحه را ببینید: virastaran.net/k/kd/10036

 • ابراهیمی
  25اسفند 1390، 00:39

  سلام، من مدرک ویراستاری را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته ام و یک سال است که در این زمینه کار می کنم و کتابهای متعددی را ویرایش کرده ام. دوست دارم که با شما همکاری کنم اما هر بار که در سایت شما ثبت نام می کنم هیچ ایمیلی دریافت نمی کنم و نمی توانم وارد سایت شوم. لطفاً برای من ایمیل بزنید.متشکرم

  پاسخ
  • متأسفانه یاهو ما را اسپمِر شناخته است؛ یعنی فرستندۀ ایمیل‌های انبوه بیجا!
   مدتی زمان لازم است تا از لیست سیاه یاهو درآییم.
   حساب کاربری شما را فعال کرده‌ایم
   و خبرها را برایتان می‌فرستیم.
   ———–
   دربارۀ کار، لطفاً کارنامۀ ویرایشی خود را در قالب فایل ورد برای همین ایمیل بفرستید
   تا متن ارزیابی ویرایشی را برایتان ارسال کنیم.

 • با سلام.آیا ویراستاری تخصصی (در حوزه های فنی و مهندسی) نیز انجام می دهید؟

  پاسخ
  • تلاش گروه ما جذب و پرورش ویراستارانی متخصص در تمام حوزه‌های تخصصی است. این مهم، زمان‌بر است و تاحدی خارج از کنترل ما. در حوزۀ شیمی و پزشکی ویراستار تربیت کرده‌ایم؛ ولی در حوزه‌های دیگر، منتظر اعلام اشتیاق عزیزانی برای ورود به این وادی ویرایش در آن عرصه‌ها هستیم.

 • هستی غریبی
  25اسفند 1390، 00:40

  با سلام آیا شما به ویراستار کتب ادبی نیاز دارید؟و اینکه می شود کلاس ویراستاری را غیر حضوری گذراند.؟من گرگانی هستم و در شهر ما چنین کلاسی دایر نمی باشد.لطفاً راهنمایی های لازم را مبذول بفرمایید.من فوق لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت معلم تهران هستم.

  پاسخ
  • خیر. گروه ما در حال‌ حاضر، یعنی شهریور۱۳۹۰، کامل است.
   خیر. شوربختانه، در مشهد و شیراز و تهران فقط کارگاه داریم. در این سه شهر نیز دوستان ما زمینۀ برگزاری دوره را فراهم کرده‌اند. شما نیز می‌توانید به‌ بخش کلاس ویرایش بروید و شیوۀ فراهم‌سازی دوره را در شهرستان‌ها بخوانید.

 • سلام دوست عزیز
  من یک وبلاگ با مضمون 21 نصیحت برای جوانان نوشته ام
  و ماهیانه 150 هزار به بلاگفا میدهم تا آن را تبلیغ کند
  و تقریبا روزانه 250 و سالانه 100 هزار نفر
  از این وبلاگ بازدید میکنند
  مزاحم شدم که اگر شما هم میخواهی خمس و ذکات درسی که خوانده ای را بدهی
  یا در راه خدا قدمی برداری
  لطفا این سه وبلاگ را که خیلی کوتاهند مطالعه کن
  و ایرادات آن را چه از نظر ویراستاری و چه دیگر ایراداتی که به ذهنت میرسه
  برایم بنویس یا در یک وبلاگ جدید ایرادات را بنویس
  یا برایم ایمیل کن
  با تشکر کیان

  پاسخ
 • با سلام . اگر ممكن است موارد زير را درباره‌ي كلاس هاي ويرايش پاسخ دهيد:
  1- تعداد دوره‌ها
  2- تعدا دساعت هاي هر دوره
  3- تعداد روزهاي برگزاري در هفته
  4- سرفصل‌هاي هر دوره
  5- نام استاد يا استادان
  6- منبع درس
  7-مبلغ شهريه ي هر دوره
  8- آيا جزوه مي‌دهيد؟
  9- آدرس آموزشگاه
  و اینکه آیا اینترنتی هم آموزش می دهید؟
  اگر پاسخ‌ها را اي‌ميل كنيد سپاس‌گزار خواهم شد

  پاسخ
 • سلام و خدا قوت
  من کار ویراستاری میکنم
  منتهی سفارش کم است
  می شود از طریق ایمیل برایم بفرستید و من اناجام دهم و بعد برایتان پست کنم و شما مبلغی را به عنوان حق الزحمه بدهید؟ اگه ممکنه جواب را برای خودم هم ایمیل کنید.
  ممنون

  پاسخ
 • سلام در آغاز کلام.مدتهاست با شما در ارتباطم.هروقت زمان برگذاری کلاسها را برایم میفرستید حسرت به دل میمانم.کرمانشاه جایی در این مقوله ندارد.می تونم درخواست کنم برای من هم تمرین بفرستید تا خودم را مهک بزنم.من کارشناسی ارشد ادبیات میخونم وعاشق کار ویراستاری هستم .سالها پیش چندبار این کار را کردم وان زمان مورد قبول واقع می شد.مقالات خودم هم در ترم گذشته توسط اساتید بدون ایراد پذیرفته شد.دوست دارم شما ایرادات کارم را گوشزد کنید.سپاسگذارم

  پاسخ
 • سلام
  جايي براي آموزش ويراستاري نياز دارم كجا را پيشنهاد مي كنيد ؟

  پاسخ
  • ما در مؤسسۀ «ویراستاران» نیز دوره‌های آموزش ویرایش برگزار می‌کنیم. کارگاهی‌بودن و تضمین رضایت شرکت‌کنندگان جزو امتیازهای ویژۀ کلاس‌های «ویراستاران» است. می‌توانید از فهرست بالای همین صفحه به این قسمت بروید: بیاموزید > کارگاه‌های حضوری > اطلاعیۀ کارگاه‌ها. در آنجا هرآنچه نیاز دارید، پاسخ داده شده است. دورۀ چهاردهم ما احتمالاً در خرداد۱۳۹۰ برگزار می‌شود که زمان دقیق آن را فقط به کسانی اطلاع می‌دهیم که فرم ثبت‌نام را پر و ارسال کرده باشند.

 • seyyed javad hosseini
  15فروردین 1391، 04:10

  در پاسخ به «ویراستاران»:

  تلاش گروه ما جذب و پرورش ویراستارانی متخصص در تمام حوزه‌های تخصصی است. این مهم، زمان‌بر است و تاحدی خارج از کنترل ما. در حوزۀ شیمی و پزشکی ویراستار تربیت کرده‌ایم؛ ولی در حوزه‌های دیگر، منتظر اعلام اشتیاق عزیزانی برای ورود به این وادی ویرایش در آن عرصه‌ها هستیم.

  سلام
  بنده در رشته فلسفه تخصص دارم و آمادگی خود را برای ویراستاری متون فلسفی اعلام می‌دارم؛ البته فلسفه اسلامی، نه فلسفه غرب.
  خوشحال می‌شم با گروه بی‌همتای شما همکاری داشته باشم.
  با تشکر

  پاسخ
 • سلام؛ من مدرّس دانشگاه و مدیر مسئول مؤسّسۀ فرهنگی هنری هستم. از دیدن سایت شما بسیار خرسند شدم.
  لطف فرمایید متنی را که پس از پذیرش اعضا نمایش داده می شود، بازخوانی کنید. به جای فعل« شد» باید« شده» نوشته شود.

  پاسخ
  • سپاس از توجهتان. متن‌های تنظیمات وبگاه را از پیش در قالب طراحی‌شده گذاشته‌اند و تغییر آن‌ها دشوار است. با این‌ حال، تلاش خود را می‌کنیم.

 • با سلام
  بنده دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی هستم و موضوع پایان نامه ام در مورد مقایسه نشانه گذاری در فارسی و انگلیسی است. در مورد نشانه گذاری در انگلیسی کتابهایی دارم ولی در مورد فارسی با وجودی که چند منبع دارم اطمینان ندارم کدام قابل استناد است چون آقای صلح جو در کتاب «نکته های ویرایش» اشکالاتی در نشانه گذاری برخی منابع را بیان کرده اند. به هر حال ممنون می شوم اگر من را راهنمایی کنید که چه منابعی علاوه بر کتاب آقای صلح جو را می توانم استفاده کنم. البته استادم تاکید دارند منابعی معتبر برای مثال از فرهنگستان را برای نشانه گذاری استفاده کنم.
  با تشکر

  پاسخ
  • بسیار مسروریم که چنین موضوع حساس و لازمی را برای کار در پایان‌نامه برگزیدید. در فارسی منبع نهایی و پذیرفته‌شده توسط همه وجود ندارد. فرهنگستانِ تنبل زبان فارسی نیز هیچ گامی در عرصۀ پرابعادِ ویرایش برنداشته است؛ به‌جز در دستورخط. ما جزوۀ آموزشی خود را از برآیند چند کتاب، به‌علاوۀ تجربه‌های عملی در کار، تدوین کرده‌ایم و به‌زبان ساده و همه‌فهم نوشته‌ایم. همیشه از شرکت‌کنندگان کارگاه‌ها و نیز همکاران خود خواسته‌ایم که به‌صورت گروهی روی تک‌تک نشانه‌های سجاوندی کار کنند و مجموعه‌ای جامع فراهم آورند؛ اما فرصت و اولویت‌های دیگر اجازۀ پی‌گرفتن چنین درخواستی را به آنان و نیز خود ما نداده است. حتماً ما را از سیر پیشرفت خود آگاه کنید. حاضریم قدم‌به‌قدم در کنار شما پیش رویم، دستاوردهای شما را بازبینی کنیم و پیشنهادهای خود را در اختیارتان بگذاریم.
   این کتاب‌ها کمک‌حال شما خواهد بود:
   حسن ذوالفقاری، راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی، تهران: علم.
   یوسف عالی عباس‌آباد، فرهنگ درست‌نویسی سخن، تهران: سخن.
   ناصر نیکوبخت، مبانی درست‌نویسی زبان فارسی معیار، تهران: چشمه.
   احمد سمیعی، نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
   جزوۀ آموزشی استاد صلح‌جو نیز مفید است. البته ایشان جزوۀ مدوّن و منظمی ندارند؛ اما بخش نشانه‌های سجاوندی را به‌صورت چهارپنج صفحه کپی‌شده، از کتابی آورده‌اند که به‌قول خودشان از آنِ دانشگاه آزاد پیش از انقلاب است. بعدها که بیشتر درگیر ویرایش شدیم، فهمیدیم تمام کسانی که تابه‌حال درباره نشانه‌های سجاوندی مطلبی نوشته‌اند، از این چند صفحه الهام گرفته‌اند و حتی برخی مثال‌های آن را عیناً آورده‌اند. این چهارپنج صفحه را می‌توانیم به شما بدهیم.
   برای همکاری بیشتر و نزدیک‌تر، با بنده تماس بگیرید: ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲، باقری، viraiesh.ir@gmail.com

 • درود. بابت درست کردن این سایت از شما سپاسگذارم. من هم در استان خودمون اصفهان خیلی دوست دارم که این کلاس رو برم ولی اصلا نمیدونم کجا تشکیل میشه ممنوم میشم اگر من را رهنمایی کنید.

  پاسخ
  • خانم فاطمه نصیری خلیلی چند ماهی است در اصفهان به‌دنبال قانع‌کردن نهادهای فرهنگی برای برگزاری کارگاه‌های مؤسسۀ «ویراستاران» است. لطفاً با ایشان تماس بگیرید و اگر کمکی از دستتان برمی‌آید، به ایشان برسانید تا بتوانیم به شهر خوب و فرهنگ‌پرور شما بیاییم. رایانامۀ ایشان: sibsorkh60@yahoo.com

 • با سلام
  لطفا اسامی استاد ها را بگویید
  آیا آقای صلح جو هم جزو اساتید شما هستند؟

  پاسخ
  • خیر. نام مدرسان، آقایان باقری و صالحی است. در مشهد آقای حیدری‌ثانی و در شیراز آقای سادات‌شریفی نیز در کنار آقایان باقری و صالحی تدریس می‌کنند.

 • زهره حسینی
  19آذر 1391، 22:44

  سلام من دوره کامل ویراستاری راگذراندم ورشته دانشگاهیم حقوق قضاییه.مایل به همکاری با شما هستم.

  پاسخ
 • مرضیه اکبرپور
  11آبان 1392، 20:23

  سلام. من از خروجی های کلاس ویرایش و درست نویسی اردیبهشت تهران هستم و در امتحان هم بالاترین نمره را گرفتم. فلسفه خوانده ام و دوست دارم که در این زمینه با شما همکاری کنم. در این مدت تا حدودی آموخته های کلاس را تمرین کردم اما به طور جدی ویرایش نکرده ام. با تشکر از استادان عزیز آقایان باقری و صالحی.

  پاسخ
 • امیر لطفی
  15بهمن 1394، 16:58

  من دانشجوی سال آخر دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران هستم.مایل به شرکت در کارگاه های آموزشی و همکاری با شما هستم.با تشکر

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پُر کردن این بخش الزامی هست
پُر کردن این بخش الزامی هست
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
کپی شد