تمرین ویرایش

تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: از نگاه شریعت اسلامی، انسان مجموعه‌ای از استعدادهای بالقوه است که برای به‌فعلیت‌درآوردن این استعدادها و توانایی‌ها، نیازمند تربیت است. آنچه هدف تربیت اسلامی است حقیقت‌جویی و حصول رستگاری…
علت غایی به وجود ذهنی-ویراستاران
به این جملات بنگرید: علت غایی به وجود ذهنی، عامل حرکت به بیان دیگر، هر هدفی را که در ذهن خود تصور کنیم یا به آن علم پیدا کنیم، آن…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: یزید سوم به دلیل کم کردن سهم افرادی که از بیت المال در عهد ولید زیاد شده بود به «ناقص» شهرت یافت. درنگ: یزید سوم به دلیل کم کردن…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: این چهار الگوی اولیه پرتوی نوری بر روی یکی از دلایلی که چرا ادبیات مدیریت عمدتاً در کمک به رهبران در جهت خلقِ سازمان‌هایی که تعالی و سرآمدی در…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: با مورد خطاب قراردادن آنچه که شما فکر می‌کنید در پس حرفی که می‌زنند در سرشان می‌گذرد، می‌توانید از بروز این اتفاق جلوگیری کنید. درنگ: با مورد خطاب قراردادن…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: علی رغم آنکه سوالات مطروحه کلی و دارای ابهامات خاصی می باشد، اما نظرات و پیشنهادات این دفتر جهت مزید اطلاع به حضور ارسال می گردد. درنگ: علی رغم آنکه…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: آیا ما عدم بودیم یا چیز دیگری بودیم؟ درنگ: آیا ما عدم بودیم یا چیز دیگری بودیم؟ ویراسته: آیا ما در مرحلهٔ عدم بودیم یا در مرحلهٔ وجود؟ گزارش:…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: یکی از قدیمی ترین مقالات علمی در این موضوع بوسیله ساروس رامیوکس نگارش شده است، حتی آن بوسیله جاناتان سویفت مولف کتاب سفرهای گالیور که در سال ۱۷۲۶ منتشر…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: اگر به زندگی امروز بشر بنگریم نسبت به چند سدهٔ گذشته تحولات و تغییرات چشمگیر در تمام وجوه و جنبه‌های زندگی، چه در سطح خرد و چه در سطح…
فهرست