جایی خواندم نوشتن باعث عریانی روح می‌شود. منبع‌اش را به‌خاطر ندارم؛ به لطف دنیای مجازی در روز بیش از ده‌ها مطلب مرتبط و نامرتبط با علایق‌مان می‌خوانیم، ولی این نوشته…
کنج خلوت اتاق همیشه سعی کردم از تنهایی‌ام، نهایت استفاده را ببرم. از جمع‌های شلوغ و پر سروصدا بیزار نیستم، چون نشان می‌دهد انسان‌ها هنوز از با هم بودن لذت…
دزدی مارِ مارگیری را می‌دزدد و می‌گریزد. مارگیر دست بر آسمان بلند می‌کند و از عمق جانش دعا می‌کند که مارش را باز به چنگ آورد؛ اما دعا اجابت نمی‌شود.…
خیلی خب، بریم سراغ بنای بعدی ویرایش زبانی. بنای اول ویرایش زبانی چی بود؟ واژه‌های ناآشنا رو آشنا کنیم. بنای دوم ویرایش زبانی چی بود؟ کژتابی‌های زبانی رو رفع کنیم.…
زيبایی‌ات را حتی برای آينه‌ها به رايگان مده ! فهمی كه در تماشای تو لازم است، شايد در هيچ كولهٔ احساسی از جنس زمين نباشد. هوای حوايت را داشته باش…
تو  همیشه آن کسی بودی که می‌گفت گریه نکن. صدایت را می‌شنیدم. نه از پردهٔ نرم‌ونازک گوشم، از پس هزارتوی پرده‌های دلم صدایت را می‌شنیدم. تو همیشه همان جا سر…
برای دل‌دادگی همیشه وقت نیست. برخلاف اعتقاد همهٔ آدم‌ها که می‌گویند هروقت ماهی را از آب بگیری تازه‌ است. تا ابد دل جوان نیست و تا ابد در دل شوروشوق…
هوا بس ناجوانمردانه سرد بود. اینجا و آنجا می‌چرخیدم تا جای گرمی پیدا کنم و شب را به روز برسانم؛ لای بوته‌ای، شاخهٔ درختی. نبود. آب شده و رفته بودند…
«شاهدی بجو تا عاشق شوی و اگر عاشق تمام نشده‌ای به این شاهد، شاهد دیگر.» این جمله را شمس تبریزی می‌گوید. مقصودش این است که اگر معشوقی یافتی و عاشق…
امشب داشتم توی بالکن جوجه‌کباب درست می‌کردم. همین‌طور که قطرات چربی جوجه‌ها می‌ریخت روی آتش و شعله‌ها بلندتر می‌شدند توی ذهنم این شعر صائب تبریزی را مرور می‌کردم:  اظهار عجز…
خانم، اگه حرف‌زدنم مزاحم حرف‌زدن شماست، من عذرخواهی می‌کنم! خب… . بچه‌ها، ما یه‌وقت یه جمله یا عبارتی‌ می‌نویسیم؛ ولی اون جمله یا کلمه معنای مدنظر نویسنده رو نمی‌رسونه. اگه…
فهرست