ضمیر ملکی چسبان-اضافه ملکی-ویراستاران
مالکیت را به دو روش می‌توان بیان کرد: ضمیر ملکی (ضمیر شخصی متصل)، مانند: کتابمان؛ اضافهٔ ملکی، مانند: کتابِ ما. این دو روش، کارکرد زبانی یکسانی ندارند: در روش دوم،…
حشو-ویراستاران
سؤال‌ها محورهای بسیاری داشت، از جمله: وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کردستان، انگیزهٔ حضور در جهاد کردستان، فرهنگ و مدیریت جهاد سازندگی، رابطهٔ با مردم و دیگر سازمان‌ها و……
جهتِ-جهت-ویراستاران-در جهت-به‌جهت
شنیدم «جهتِ» فقط به‌معنای جغرافیایی (پایین، راست، شرق و…) درست است. منبعی دربارهٔ این دیدگاه نیافتم جز این نظرِ مخالف: جهت: این واژه در گفتار و نوشتار غالباً به‌جای حرف…
راهنمایی‌رانندگی-راهنمایی و رانندگی-ویراستاران
عابر گرامی با عبور از خط‌کشی عابر پیاده در امتداد زندگی گام بردارم راهنمایی‌رانندگی می‌خواسته به شهروندان امر کند که قانون را رعایت کنند؛ اما تصمیم گرفته برای پذیرفتنی‌ترشدن درخواستش…
معاف از مالیات یا بدون مالیات-ویراستاران-متر
پیش‌ از این، در گروه وایبری «ویراستاران» جمله‌ای نقل کرده بودم و گفته بودم مترجمش با اصطلاحات بدیهی ناآشناست. جمله این بود: مردم از طریق کاهش درآمد نقدی یا مالیات‌پذیر…
دوجین-نیم جین-نیم دوجین-سه جین-ویراستاران
«دوجین» واژه‌ای بسیط است به‌معنای دوازده عدد از چیزی و معادل کلمهٔ Dozen: I’m being pissed on from half a dozen directions at once. از نيم دوجين جهت در حال حمله…
اصل یکدستی-نایکدست-شطرنج-سرباز-صف-بی‌نظمی-نظم-تضاد-ویراستاران
یکی از وظایف ویراستار یا نسخه‌پرداز این است که در فاصله‌گذاری و رسم‌الخطِ متن یکدستی برقرار کند. یعنی باید حواسش باشد که مثلاً «اساسنامه» همه‌جا همین‌ طور بی‌فاصله آمده باشد. یا…
ویرایش رایانه‌ای-ورد-ویراستاران-تسلط بر ورد
دیروز ویرایش متنی را به پایان رساندم. این متن پر بود از نقل‌قول‌های مستقیم. تصمیم گرفتم برای اطمینان از ویرایش‌نشدن نقل‌قول‌های مستقیم، همهٔ آن‌ها را بازبینی کنم؛ ازاین‌رو نمایش تغییرات…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: برای بسیاری از مردم، دانستن ارزش مشکلات امری اجتناب‌ناپذیر است. اغلب مردم مشکلات را فقط مایهٔ دردسر می‌دانند و سعی می‌کنند از آن اجتناب کنند. درنگ: برای بسیاری از…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: من که یکی از تنها دو مایع جدول تناوبی (دیگری جیوه است) هستم، در رنگ‌های سلطنتی امپراتوری روم باستان، «ارغوانی صورتی» مورد استفاده قرار می‌گرفتم. درنگ: من که یکی…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: چه وقت از یک مشتری که ممکن است از شما یک سهم خریداری کند ناامید می‌شوید، در حالی که او از افرادی است که بسیار سخت قانع می‌شود و…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: کودک پول را گرفت و عقب‌عقب، در حالی‌ که همچنان در چشمان مردی نگاه می‌کرد که او را شکست داده بود، به‌سمت در رفت. درنگ: کودک پول را گرفت و…
فهرست