تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: از نگاه شریعت اسلامی، انسان مجموعه‌ای از استعدادهای بالقوه است که برای به‌فعلیت‌درآوردن این استعدادها و توانایی‌ها، نیازمند تربیت است. آنچه هدف تربیت اسلامی است حقیقت‌جویی و حصول رستگاری…
علت غایی به وجود ذهنی-ویراستاران
به این جملات بنگرید: علت غایی به وجود ذهنی، عامل حرکت به بیان دیگر، هر هدفی را که در ذهن خود تصور کنیم یا به آن علم پیدا کنیم، آن…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: آیا ما عدم بودیم یا چیز دیگری بودیم؟ درنگ: آیا ما عدم بودیم یا چیز دیگری بودیم؟ ویراسته: آیا ما در مرحلهٔ عدم بودیم یا در مرحلهٔ وجود؟ گزارش:…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: «آیهٔ بعد می‌فرماید: «اين است (حقیقت) هرکس شعائر الله را معظم شمارد. این‌ها از نشانه‌های تقواي قلب‌ها است»(الحج/۳۲). یعنی حج حقیقی و پاگذاشتن در جایگاه حضرت ابراهیم با حرف…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: فرعون در اوج اقتدار بود و جامعه‌ای که او به‌ وجود آورده بود، سراسر سانسور و اختناق فاسد بود. اکثر مردم با توجیه «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو»…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: در حقیقت فرهنگ کلمه‌ای است گسترده و دارای مفهومی سهل و ممتنع ولی اگر به طور ملموس بخواهد یک تعریف حداقلی از آن گفته شود باید از کلام بزرگان…
زبان-ویراستاران-زبانی چون سنگ و دهانی به‌سان آهن
مولوی زبان و دهان را به سنگ و آهن، و آتش‌زنه و آتش‌گیره تشبیه می‌کند که آن را در محل تاریک و پنبه‌زار برافروخته باشند. پیداست که شعله و لهیب…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: اوج مراسم عزاداری در روز عاشوراست که اعضای در هر خانواده در این روز همه با هم تعزیه و ضریح‌هایی را که در خانه و امامباره خانگی گذاشته بودند،…
فهرست