مثل-زبانزد-مناقشه-مغالطه-ویراستاران
تنها زمانی در مَثل مناقشه نیست که مَثل‌آور از آن به‌عنوان شاهد و حجت و نمونه استفاده نکند؛ اما اغلب مَثل‌ فقط نقش تأکید بر صحت استنتاج را ندارد، بلکه…
گیومه‌گذاری-نشانه‌گذاری-علائم سجاوندی-ویراستاران-معین پایدار
تاکنون برای گیومه بیش‌تر از یک کارکرد بنیادین ندیده‌ام. عملاً زمانی از گیومه استفاده می‌کنیم که بخواهیم «یک جزء را در میان یک کل متمایز کنیم». این متمایزسازی با سه…
تنوع در واژه‌پردازی-ویراستاران
انگار یک جایش می‌لنگد… . این حالت را پس از خواندنِ بسیاری از نوشته‌ها تجربه کرده‌اید. شروع به خواندن متنی می‌کنید و کمی که گذشت، احساس دل‌زدگی می‌کنید؛ با این‌که…
سؤال‌پرسیدن-سؤال پرسیدن-ویراستاران

بعضی از ویراستارها، عبارت «سؤال‌پرسیدن» را غلط می‌دانند، چون می‌پندارند حشو است. این دسته از ویراستارها، اصطلاحاً دچار حشوانگاری شده‌اند. این کاملاً طبیعی است که زبان‌وَر از اسم فعل بسازد یا از فعل اسم بسازد و این دو را با هم در یک جمله یا حتا در یک عبارت به‌کار ببرد.

مثل این می‌ماند که-ویراستاران
این روزها، گوشم به ساختاری خاص حساس شده است. این ساختار را در گفته‌ها و نوشته‌های این‌وآن زیاد می‌شنوم و می‌خوانم؛ از افراد عادی و کم‌سواد تا اشخاص ممتاز و…
از به-رضا امیرخانی-ویراستاران-نقد کتاب
از به را رضا امیرخانی در ۱۷۰ صفحه نوشته، طرح روی جلدش را حمید عَجَمی سرشته و بالاخره نخستین‌ بار نشر کتاب نیستان در سال ۱۳۸۰ چاپش کرده‌ است. رضا…
نون نوشتن-محمود دولت‌آبادی-دپیار-ویراستاران
ادبیات رئالیستی در وجه اقتصادی خود، نباید تبدیل به گلایهٔ تهی‌دستان از ثروتمندان بشود. ادبیات در این خصوص می‌باید بتواند توانایی و استعدادهای آدمیان را به آن‌ها بشناساند. القای حالت…
بازویرایی-بازبینی-ویرایش دوم-نگاه دوم-ویراستاران
مقامه‌گویی هنر معرکه‌گیری با کلام بوده است. مقامه‌گو با قدرت سخنوری و افسون کلام بر مدعی غلبه می‌کرده و شنوندگان را مجذوب می‌ساخته است. بسیاری از مقامه‌گویان از این راه…
نشست ویرایش
حقیقت ارزنده‌ترین گوهر گیتی است و همهٔ جهد و جِدّ اهل اندیشه، نخست باید معطوف به آن باشد. دوست‌داشتن حقیقت کافی نیست؛ بلکه برای یافتن آن باید انگیزه‌ای قوی داشت و…
فهرست