عدم در دو معنی-ساختار کژتاب-ویراستاران
در یکی از کارها، در یکی از جملات با «عدم» مواجه شدم و ندانسته تصور کردم که در این جمله فقط یک معنی را می‌رساند و آن همان «حمایت‌نکردن» است.…
دو قرن سکوت-عبدالحسین زرین‌کوب-ویراستاران
بادیه‌های ریگزار بی‌آب نجد و تهامه را دیگر آن‌ قدر و محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خویشتن کشاند؛ زیرا در این بیابان‌های بی‌آب هولناک خیال‌انگیز، از…
در ترجمه با ضمیرها چه کنیم-ویراستاران
به‌سبب بد ترجمه‌کردن متون مختلف، گاهی ضمیرهای اشاره و شخص مبهم باقی می‌ماند. سال گذشته، رمان ترجمه‌شده‌ای را ویرایش می‌کردم که با مشتی ضمایر مبهم مواجه شدم. البته در ضمایر…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: اگر به زندگی امروز بشر بنگریم نسبت به چند سدهٔ گذشته تحولات و تغییرات چشمگیر در تمام وجوه و جنبه‌های زندگی، چه در سطح خرد و چه در سطح…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: در یکی از شب‌ها مرحوم فلسفی به‌شدت به بهائیت و تشکیلات آن‌ها در ایران می‌تازد. به‌نحوی‌که خیلی‌ها این سخنرانی را موجد ایجاد جنبش ضد بهائیت در ایران می‌دانند و…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: شخصیت گوردون گکو بر اساس شخصیت کاردین کان ساخته شده است؛ یکی از سرمایه‌داران بزرگ امریکایی، و سخنرانی که گکو در مقابل دانشجویان انجام می‌دهد توسط فرِدی ایوان بوسکی…
دستورپخت ویراستار-ویراستاران
مواد لازم: یک عدد نویسندهٔ نامسلط به زبان فارسی؛ یک عدد ویراستار، آماده برای پوست‌کنده‌شدن! چند وقت پیش، رمانی را ویرایش می‌کردم که نویسنده‌اش حسابی بدنویس بود. هنگام ویرایش، در…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: آثار اصلی (دست اول) که از آن به‌عنوان جریان غالب تاریخ ارتباطات یاد می‌شود، غیر از کتاب معروف راجرز با عنوان «تاریخ مطالعات ارتباطات: رویکردی شرح‌حال نگارانه»  (که در…
فهرست