ناویراسته: آثار اصلی (دست اول) که از آن به‌عنوان جریان غالب تاریخ ارتباطات یاد می‌شود، غیر از کتاب معروف راجرز با عنوان «تاریخ مطالعات ارتباطات: رویکردی شرح‌حال نگارانه»  (که در سال ۱۹۹۴ منتشر گردید) ، شامل مقاله‌ای با عنوان «ارتباطات و روزنامه‌نگاری از بلیر پدر تا شرام: یک نسخه خطی»  (این مقاله توسط راجرز و چفی در نشریه ویژه نگاشت‌های روزنامه‌نگاری در سال ۱۹۹۴ منتشر گردید) و کتاب «آغاز مطالعات ارتباطی در آمریکا: یک خاطره شخصی از ویلبر شرام» (که توسط چفی و راجرز در سال ۱۹۹۷ منتشر گردید) می‌باشد.

درنگ: آثار اصلی (دست اول) که از آن به‌عنوان جریان غالب تاریخ ارتباطات یاد می‌شود، غیر از کتاب معروف راجرز با عنوان «تاریخ مطالعات ارتباطات: رویکردی شرح‌حال نگارانه»  (که در سال ۱۹۹۴ منتشر گردید) ، شامل مقاله‌ای با عنوان «ارتباطات و روزنامه‌نگاری از بلیر پدر تا شرام: یک نسخه خطی»  (این مقاله توسط راجرز و چفی در نشریه ویژه نگاشت‌های روزنامه‌نگاری در سال ۱۹۹۴ منتشر گردید) و کتاب «آغاز مطالعات ارتباطی در آمریکا: یک خاطره شخصی از ویلبر شرام» (که توسط چفی و راجرز در سال ۱۹۹۷ منتشر گردید) می‌باشد.

ویراسته: آثار اصلی و دست‌اولی که از آن‌ها به‌عنوان جریان غالب تاریخ ارتباطات یاد می‌کنند، غیر از کتاب معروف راجرز با عنوان تاریخ مطالعات ارتباطات؛ رویکردی شرح‌حال‌نگارانه (۱۹۹۴)، عبارت است از: ۱. مقاله‌ای با عنوان «ارتباطات و روزنامه‌نگاری از بلیر پدر تا شرام؛ نسخه‌ای خطی» که راجرز و چفی در سال ۱۹۹۴، در نشریهٔ ویژه‌نگاشت‌های روزنامه‌نگاری منتشر کردند؛ ۲. کتاب آغاز مطالعات ارتباطی در آمریکا؛ خاطره‌ای شخصی از ویلبر شرام که چفی و راجرز آن را در سال ۱۹۹۷ منتشر کردند.

گزارش: تمام عبارات و جملاتی که در پرانتز آمده است، باید از پرانتز بیرون بیاید. تمام جملاتی که فاعل همراه با فعل مجهول آمده است، باید درست شود. نام کتاب‌ها و نام نشریه باید ایرانیک شود. عبارت «شامل …. می‌باشد» پسندیده نیست و به‌جای آن «عبارت است از» می‌گذاریم.

مقالات پیشنهاد شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پُر کردن این بخش الزامی هست
پُر کردن این بخش الزامی هست
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
کپی شد