لحن-مرگ لحن-گفت‌وگوی درونی-ویراستاران
آغازین حرف کلاس ویرایشم این است: «در گفتار لحن وجود دارد؛ اما در نوشتار لحن نیست» و نویسنده باید با نشانه‌ها و تغییرها و ترفندهایی، لحنِ مدنظرش را در تاروپود…
حشو‌انگاری-ویراستاران
سیر داستان‌نویسی از صد سال گذشته تا به امروز تغییرات بنیادین کرده است. آیا ویراستار مجاز است «تا به امروز» را به «تا امروز» تغییر دهد؟ برخی ویراستارها این کار…
قابل واردنمودن-ویراستاران
«پی‌سی‌دانلود» بزرگ‌ترین وبگاه بارگذاری (دانلود) در ایران است و تمام وبگاه‌های دیگر در این زمینه، مقلدان آن‌اند. البته در تمام این وبگاه‌ها، توضیحات زیر هر نرم‌افزار را با زبانی سرسری…
فهرست