لحن-مرگ لحن-گفت‌وگوی درونی-ویراستاران
آغازین حرف کلاس ویرایشم این است: «در گفتار لحن وجود دارد؛ اما در نوشتار لحن نیست» و نویسنده باید با نشانه‌ها و تغییرها و ترفندهایی، لحنِ مدنظرش را در تاروپود…
قابل واردنمودن-ویراستاران
«پی‌سی‌دانلود» بزرگ‌ترین وبگاه بارگذاری (دانلود) در ایران است و تمام وبگاه‌های دیگر در این زمینه، مقلدان آن‌اند. البته در تمام این وبگاه‌ها، توضیحات زیر هر نرم‌افزار را با زبانی سرسری…
فهرست