ناویراسته: بعضی اوقات هم افراد با دادن وسایلی چون انگشتر، دستمال و پارچه‌های نفیس و یا خلعتی‌های خود به شخص مسافر از او می‌خواستند که در وقت تشرف، این اشیاء و وسایل را در حرم موردنظر طواف داده و متبرک کنند و در بازگشت به نامبردگان بازگرداند.

درنگ: بعضی اوقات هم افراد با دادن وسایلی چون انگشتر، دستمال و پارچه‌های نفیس و یا خلعتی‌های خود به شخص مسافر از او می‌خواستند که در وقت تشرف، این اشیاء و وسایل را در حرم موردنظر طواف داده و متبرک کنند و در بازگشت به نامبردگان بازگرداند.

ویراسته: بعضی اوقات هم افراد با دادن وسایلی چون انگشتر، دستمال و پارچه‌های نفیس یا خلعتی‌های خود به مسافر، از او می‌خواستند که در وقت تشرف، این اشیا را در حرم طواف دهد و متبرک کند و در بازگشت، به آن‌ها بازگرداند.

گزارش: «و یا» گرته‌برداری است. متن حشو دارد: «اشیا و وسایل». «اشیا» در انتها همزه نمی‌خواهد. «موردنظر» هم کلیشه دارد و هم مثل «شخص» صفتی است که از سر درازنویسی آمده است. «نام‌برده» متن را به فضای رسمی اداری می‌برد. بهتر است «داده» به‌صورت وجه وصفی نیاید.

مقالات پیشنهاد شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پُر کردن این بخش الزامی هست
پُر کردن این بخش الزامی هست
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
کپی شد