متنی گوارا + پیشنهادی لب‌سوز!-ویراستاران
چند وقت پیش، داشتم بروشوری را که در بستهٔ چای بود، مطالعه می‌کردم. پُر بود از غلط‌های ویرایشی صوری و زبانی. بخشی از آن را عیناً و بدون کوچک‌ترین تغییر…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: و من مانده بودم در آن دیار، آن سوی کرهٔ زمین که دائم از حقوقِ بشر صحبت می‌شود، دل کجاست، قلب کجا پنهان شده است، احساس به کدام سو…
تجربه کاری-تجربه ویرایشی-ویراستاران-دستمزد ویرایش
– لطفاً جمع هزینه‌ها را بفرمایید. می‌خواهم خودتان پرسش‌ها را طرح کنید، خودتان مصاحبه کنید، خودتان مصاحبه را مکتوب کنید و بعد ویرایش و تدوین کنید و آمادۀ صفحه‌آرایی به…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: او از زنان مؤمن و صالحی بود که ایمانش را کتمان می‌کرد تا اینکه موسی(ع) بر ساحران پیروز شد و آسیه از این فرصت استفاده کرد تا سرپیچی خود…
صفحه‌آرایی-صفحه‌پردازی-لی‌اوت-لیوت-ویراستاران
صفحه‌آرایی به‌معنای کلِ اعمالی که بر روی هر صفحهٔ کتاب قبل از مرحلهٔ چاپ انجام می‌گیرد تا کتاب را زیبا و آراسته کند، برای بیان این مقصود، واژه‌ای کافی و درست…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: بعضی اوقات هم افراد با دادن وسایلی چون انگشتر، دستمال و پارچه‌های نفیس و یا خلعتی‌های خود به شخص مسافر از او می‌خواستند که در وقت تشرف، این اشیاء…
ویراستاران
در اصطلاح، «حشو» بدین معناست: کلمه یا عبارت زایدی که از جهت معنا، در جمله بدان نیازی نیست و تعادل لفظ و معنا را در جمله به‌ هم می‌ریزد و…
فهرست