کیستی ویراستار

ویرایش از زبان ویراستاران-ویراستاران
کتاب «ویرایش از زبان ویراستاران» مجموعه‌ای است از مقاله‌های ویراستاران آمریکایی درباب ویرایش و در درجۀ نخست کسب‌وکار ویرایش در این کشور و مسائل پرشماری را که اهالی این حرفه…
ویرایش یا ویراستاری-ویراستاران
ـ سیدفضل‌الله میرقادری کتاب را ویراستاری کرده است. ـ تاکنون حدود صد کتاب را ویراستاری کرده‌ام. ـ یکی از کارهایی که آنجا انجام می‌گرفت، این بود که وقتی کسی غزلی…
محرمیت ویراستار-اخلاق حرفه‌ای-اخلاق ویرایش-ویراستاران
اشتراک تجربیات، خودنمایی یا تحقیر صاحب‌اثر؟ بارها دیده‌ و شنیده‌ایم کسانی که در سِمَت ویراستار با بنگاه‌های انتشاراتی همکاری دارند یا برای ارزیابی کتاب پیش از چاپ طرف مشورت قرار…
ما یک تشریح میکروسکوپیک از نهنگ داریم!-گاهنامهٔ ویراستار-ویراستاران-انتشارات فنی ایران
بله، ویراستارها هم مثل صاحبان هر حرفهٔ دیگری، ممکن است در میان خودشان آدم‌های خلاق‌تر، هنرمندتر و والاتر داشته باشند و تازه این احتمال برای اصنافی که با فکر و…
تحبیر و محبر-«ویراسـتاران»
در روزگاران گذشته، کاتبان نسخه‌های خطی را برای مؤلف می‌خواندند و با نظر او تصحیح و تنقیح می‌كردند كه به این كار «تحبیر» به‌معنی آراستن و نیكوداشتن و به آن فرد مُحَبِّر می‌گفتند.منبع:…
فهرست