درازنویسی-ویراستاران-رنج‌بردن
مترجمانِ بی‌دقت در ترجمهٔ فعل to suffer انگلیسی صرفاً معنیِ نخستِ آن یعنی «رنج‌بردن» را در ذهن داشته و آن را در جاهایی به‌جای معنی دوم که «مبتلابودن، دچاربودن، گرفتاربودن»…
برنامه کاربردی-ویراستاران
عبارت گرته‌بردارانهٔ «برنامهٔ کاربردی» که ترجمهٔ لفظ‌به‌لفظ application software یا application program است، جز در متن‌های تخصصی، غالباً در فارسی چندان رسا نیست و مخاطب فارسی‌زبان را با ابهامی معنایی…
فاصله‌گذاری-ارجاع-ارجاع‌دهی-ویراستاران
ارجاع‌دهی ماهیتی ریاضی‌وار دارد و زبانِ به‌کاررفته در آن تااندازه‌ای با زبانِ جمله‌های طبیعی متفاوت است. ازاین‌رو، توصیه می‌شود «تا»ی میان شماره‌صفحه‌ها به قبل و بعدش چسبانده و «و» با…
بافرهنگ و بی‌فرهنگ-ویراستاران
در ارجاع‌دهی، استفاده از «تا» یا «و» بین شماره‌صفحه‌ها بستگی دارد به پیوستگی و ناپیوستگی مطلبی که نقل می‌شود. در ارجاع، «تا» نشان‌دهندهٔ پیوستگی و «و» نشان‌دهندهٔ ناپیوستگی مطلب است.…
ناغافل-ویراستاران
گاه واژۀ «ناغافل» را به‌صورت قید یا صفت و در معنی «ناگهانی، ناگهان، بی‌خبر، غافل‌گیرانه» به کار می‌برند. این کاربرد صحیح نیست؛ زیرا «غافل» خود به‌معنی «بی‌خبر» است و افزودن…
له و علیه ویرایش-سایه اقتصادی‌نیا-ویراستاران-سیر مطالعاتی ویرایش
«له و علیه ویرایش» مجموعه‌ای است از مقاله‌ها و یادداشت‌های سایه اقتصادی‌نیا درباب ویرایش که عمدتاً قبلاً منتشر شده است. این کتاب در نوع خود اثری خواندنی است و از…
بااین‌وجود-با این وجود-با وجود این-ویراستاران-معنی‌شناسی-دقت‌ورزی معنایی
بیشترِ کسانی که دربارۀ ویرایش و درست‌نویسی زبان فارسی اثری نوشته‌اند، کاربرد حرف‌ربط «بااین‌وجود» را نادرست دانسته و خاطرنشان کرده‌اند که صورتِ صحیح این حرف‌ربط، «باوجوداین» است. بیشترِ کسانی که…
جانشین-معنی جانشین-جایگزین-معنی جایگزین-ویراستاران
«جایگزین» یعنی «کسی یا چیزی که جایی را می‌گزیند» و توسعاً یعنی «کسی یا چیزی که در جایی می‌نشیند». بااین‌حال، در یکی‌دو دهۀ اخیر، این واژه را برخلاف معنایی که…
محسن باغبانی-مصائب آقای ویراستار-ویراستاران-سیر مطالعاتی ویرایش
محسن باغبانی در مصائب آقای ویراستار، با نثری چالاک و سرزنده و بیانی گیرا، از کارِ‌ ویرایش سخن به میان آورده است. او تصویری کامل از حرفهٔ ویراستاری به دست…
چالش-ویراستاران
«چالش» دشواری و سختی‌ای است ثمربخش و سازنده؛ اما در غالب متن‌های امروزی، «چالش» را درست به کار نمی‌برند که نشان‌دهندۀ نوعی تازگی و جذابیتِ این واژه است؛ انگار «چالش»…
از گوشه‌وکنار ترجمه - علی صلح‌جو
علی صلح‌جو طی دهه‌های گذشته رویدادهای بسیاری را درزمینهٔ ترجمه شاهد بوده و نکته‌یابی‌هایی جالب‌توجه از آن‌ها را در «از گوشه‌وکنار ترجمه» ذکر کرده. همچنین از لابه‌لای مقاله‌های مرتبط با…
اینکه - نخ و سوزن - دوختن - رسم‌الخط - دستورخط - ویراستاران
هرجا با «اینکه» و «آنکه» روبه‌رو شدید، اگر می‌شد جمله‌واره را بدون تغییر در معنی به‌صورت مصدری درآورد، آن را طبق شیوهٔ فرهنگستان سرهم بنویسید: «اینکه» و «آنکه». اگر نمی‌شد،…
فهرست