تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: یزید سوم به دلیل کم کردن سهم افرادی که از بیت المال در عهد ولید زیاد شده بود به «ناقص» شهرت یافت. درنگ: یزید سوم به دلیل کم کردن…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: با مورد خطاب قراردادن آنچه که شما فکر می‌کنید در پس حرفی که می‌زنند در سرشان می‌گذرد، می‌توانید از بروز این اتفاق جلوگیری کنید. درنگ: با مورد خطاب قراردادن…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: علی رغم آنکه سوالات مطروحه کلی و دارای ابهامات خاصی می باشد، اما نظرات و پیشنهادات این دفتر جهت مزید اطلاع به حضور ارسال می گردد. درنگ: علی رغم آنکه…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: نبایستی یک مسلمان، نسبت به شرائط سائر مسلمین بی تفاوت نمی باشد . درنگ: نبایستی یک مسلمان، نسبت به شرائط سائر مسلمین بی تفاوت نمی باشد . ویراسته: هیچ…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: ما اگر دینمان بخواهد محفوظ بماند، باید راه آن‏ها را پیش بگیریم. درنگ: ما اگر دینمان بخواهد محفوظ بماند، باید راه آن‏ها را پیش بگیریم. ویراسته: اگر بخواهیم دینمان…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: قرآن کریم کوشش دارد که ما این نکته را درک کنیم که هیچ‏ چیزی در دنیا براساس تصادف به وجود نیامده و به وجود نمی‏آید. درنگ: قرآن کریم کوشش…
شیوه‌نامه نگارش سایت-ویراستاران
ضروری است برای یکدست‌بودن نوشته‌های وبگاه‌های فارسی و مهم‌تر از آن، حفظ زبان فارسی که پایۀ فرهنگمان است، نکاتی کوچک و ساده را رعایت کنیم. این چند نکته «شیوه‌نامۀ ویراستاران…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: اداره پست شهرستان گناباد با توجه به اینکه در چند ماه اخیر تعدادی افراد سودجو و فرصت‌طلب در سطح استان با سو استفاده از اعتماد شهروندان گرامی در قالب…
درازنویسی-ویراستاران-رنج‌بردن
آیا عبارت «بسیار دارای اهمیت است» درازنویسی دارد؟ مرحوم ابوالحسن نجفی در غلط ننویسیم، صفحهٔ ۱۸۶ دربارۀ درازنویسی و علل آن می‌گوید: در دوران اخیر، بسیار کسان هنگامی که قلم…
فهرست