ناویراسته: نبایستی یک مسلمان، نسبت به شرائط سائر مسلمین بی تفاوت نمی باشد .

درنگ: نبایستی یک مسلمان، نسبت به شرائط سائر مسلمین بی تفاوت نمی باشد .

ویراسته: هیچ مسلمانی نباید به اوضاع‌واحوال دیگر مسلمانان بی‌توجه باشد.

بهتر: هر مسلمان باید دغدغه‌مند فرازونشیب زندگی هم‌کیشان خود باشد.

گزارش: با فاجعه‌ای روبه‌روییم که ذهنی خلاق آن را آفریده است. آسیب‌های این جمله و اصلاح آن:

۱. «نبایستی» نابجا استفاده شده است و درستش «نباید» است.

۲. رواج «یک» در متون فارسی ناشی از گرته‌برداری است. چون جمله منفی است، به‌جای آن «هیچ مسلمان» می‌گذارم.

۳. کاما نابجاست و حذف‌شدن، سرنوشتش است.

۴. «نسبت» در «نسبت به» کلیشه و بی‌معناست و چاره‌ای جز فنا ندارد.

۵. «شرائط» دو گیر دارد: اول همزه‌اش و دیگر گرته‌برداری‌بودنش. می‌شود «شرایط» و بعد «اوضاع‌واحوال».

۶. «سائر» را اولاً به رسم‌الخط فارسی‌شِکل‌تر یعنی «سایر» می‌نویسم. این کلمه عربی است و ظاهر چندان دلکشی ندارد. واژهٔ «دیگر» را جانشینش می‌کنم.

۷. «مسلمین» با ادات جمع عربی جمع بسته شده است و در متن فصیح، بهتر است با ادات فارسی جمع بسته شود؛ پس «مسلمانان».

۸. «بی تفاوت» نیم‌جداست: «بی‌تفاوت». «بی‌تفاوت» به‌معنای بی‌توجه و بی‌اعتنا و غافل و… گرته‌برداری است. اصلاحش کردم به «بی‌توجه».

۹. «نمی باشد» نیم‌جداست: «نمی‌باشد». بهتر است از «می‌باشد» استفاده نکنیم. می‌کنمش: «نباشد».

۱۰. نقطه با قبل بی‌فاصله است.

تا اینجا شد: نباید هیچ مسلمانی به اوضاع‌واحوال دیگر مسلمانان بی‌توجه نباشد.

۱۱. چون جمله طولانی شده بود، این ذهن خلاق، به‌خطا، هم فعلِ «نمی‌باشد» را منفی آورده بود و هم «نبایستی» را. فعل را مثبت می‌کنم: «باشد.»

۱۲. «نباید» را به جای خودش منتقل کردم: قبل از فعل و متعلقاتش.

نتیجه این شد: هیچ مسلمانی نباید به اوضاع‌واحوال دیگر مسلمانان بی‌توجه باشد.

۱۳. جمله دچار منفی‌گویی مکرر است و همچنین پیام مثبت را با بار منفی منتقل می‌کند. کلاً مثبتش می‌کنم: «هیچ مسلمانی» به «هر مسلمان»، «نباید» به «باید»، «بی‌توجه‌بودن» به «توجه‌کردن».

رسیدم به: هر مسلمان باید به اوضاع‌واحوال دیگر مسلمانان توجه کند.

۱۴. می‌خواهم زیباترش کنم: «توجه‌کردن» و «اوضاع‌واحوال» و «دیگر مسلمانان» را عوض کردم:

این‌هم دست‌پخت ویراستار: هر مسلمان باید دغدغه‌مند فرازونشیب زندگی هم‌کیشان خود باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پُر کردن این بخش الزامی هست
پُر کردن این بخش الزامی هست
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

42 + = 43

فهرست
کپی شد