ناویراسته: نبایستی یک مسلمان، نسبت به شرائط سائر مسلمین بی تفاوت نمی باشد .

درنگ: نبایستی یک مسلمان، نسبت به شرائط سائر مسلمین بی تفاوت نمی باشد .

ویراسته: هیچ مسلمانی نباید به اوضاع‌واحوال دیگر مسلمانان بی‌توجه باشد.

بهتر: هر مسلمان باید دغدغه‌مند فرازونشیب زندگی هم‌کیشان خود باشد.

گزارش: با فاجعه‌ای روبه‌روییم که ذهنی خلاق آن را آفریده است. آسیب‌های این جمله و اصلاح آن:

۱. «نبایستی» نابجا استفاده شده است و درستش «نباید» است.

۲. رواج «یک» در متون فارسی ناشی از گرته‌برداری است. چون جمله منفی است، به‌جای آن «هیچ مسلمان» می‌گذارم.

۳. کاما نابجاست و حذف‌شدن، سرنوشتش است.

۴. «نسبت» در «نسبت به» کلیشه و بی‌معناست و چاره‌ای جز فنا ندارد.

۵. «شرائط» دو گیر دارد: اول همزه‌اش و دیگر گرته‌برداری‌بودنش. می‌شود «شرایط» و بعد «اوضاع‌واحوال».

۶. «سائر» را اولاً به رسم‌الخط فارسی‌شِکل‌تر یعنی «سایر» می‌نویسم. این کلمه عربی است و ظاهر چندان دلکشی ندارد. واژهٔ «دیگر» را جانشینش می‌کنم.

۷. «مسلمین» با ادات جمع عربی جمع بسته شده است و در متن فصیح، بهتر است با ادات فارسی جمع بسته شود؛ پس «مسلمانان».

۸. «بی تفاوت» نیم‌جداست: «بی‌تفاوت». «بی‌تفاوت» به‌معنای بی‌توجه و بی‌اعتنا و غافل و… گرته‌برداری است. اصلاحش کردم به «بی‌توجه».

۹. «نمی باشد» نیم‌جداست: «نمی‌باشد». بهتر است از «می‌باشد» استفاده نکنیم. می‌کنمش: «نباشد».

۱۰. نقطه با قبل بی‌فاصله است.

تا اینجا شد: نباید هیچ مسلمانی به اوضاع‌واحوال دیگر مسلمانان بی‌توجه نباشد.

۱۱. چون جمله طولانی شده بود، این ذهن خلاق، به‌خطا، هم فعلِ «نمی‌باشد» را منفی آورده بود و هم «نبایستی» را. فعل را مثبت می‌کنم: «باشد.»

۱۲. «نباید» را به جای خودش منتقل کردم: قبل از فعل و متعلقاتش.

نتیجه این شد: هیچ مسلمانی نباید به اوضاع‌واحوال دیگر مسلمانان بی‌توجه باشد.

۱۳. جمله دچار منفی‌گویی مکرر است و همچنین پیام مثبت را با بار منفی منتقل می‌کند. کلاً مثبتش می‌کنم: «هیچ مسلمانی» به «هر مسلمان»، «نباید» به «باید»، «بی‌توجه‌بودن» به «توجه‌کردن».

رسیدم به: هر مسلمان باید به اوضاع‌واحوال دیگر مسلمانان توجه کند.

۱۴. می‌خواهم زیباترش کنم: «توجه‌کردن» و «اوضاع‌واحوال» و «دیگر مسلمانان» را عوض کردم:

این‌هم دست‌پخت ویراستار: هر مسلمان باید دغدغه‌مند فرازونشیب زندگی هم‌کیشان خود باشد.

مقالات پیشنهاد شده

1 دیدگاه. دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پُر کردن این بخش الزامی هست
پُر کردن این بخش الزامی هست
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
کپی شد