virastaran.net/a/12135

آن‌هایی كه حقایق را متوجه شوند و…

آموزش, اصلاح خطای منطقی و پیچیده‌نویسی, تمرین, ویرایش زبانی, ویرایش و درست‌نویسی

ناویراسته: آن‌هایی كه حقایق را متوجه شوند و باز هم حامی اربابان باشند یا از ترس آن‌ها حقایق را كتمان كنند، آن‌ها نه‌تنها نمی‌توانند جزو طواف‌كنندگان و سعی‌كنندگان این جایگاه باشند؛ بلكه بعد از آگاه‌شدن اگر انجام وظیفه نکنند، خدا و مردم ستم‌دیده او را لعنت می‌کنند.

درنگ: آن‌هایی كه حقایق را متوجه شوند و باز هم حامی اربابان باشند یا از ترس آن‌ها حقایق را كتمان كنند، آن‌ها نه‌تنها نمی‌توانند جزو طواف‌كنندگان و سعی‌كنندگان این جایگاه باشند؛ بلكه بعد از آگاه‌شدن اگر انجام وظیفه نکنند، خدا و مردم ستم‌دیده او را لعنت می‌کنند.

ویراسته: گروهی از مردم حقایق را متوجه می‌شوند و باز هم حامی اربابان هستند یا از ترس آن‌ها، حقایق را كتمان می‌كنند. اینان نه‌تنها نمی‌توانند جزو طواف‌كنندگان و سعی‌كنندگان این جایگاه باشند، بلكه بعد از آگاه‌شدن، اگر انجام وظیفه نکنند، خدا و مردم ستمدیده لعنتشان می‌کنند.

گزارش: عبارت طولانی را به دو جملۀ کوتاه شکستم.

مقالات پیشنهاد شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پُر کردن این بخش الزامی هست
پُر کردن این بخش الزامی هست
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
کپی شد