زبان و ذهن

زبان فارسی؛ بنیان فکر و فرهنگ ما-ویراستاران
وقتی ملتی مقهور می‌شود، تا هنگامی‌ که زبان خویش را خوب حفظ کند، گویی کلید زندانش را در دست دارد. این سخن آلفونس دوده نویسندهٔ فرانسوی که مربوط است به…
آواچه-ویراستاران
▪️مست بنویس. هشیار ویرایش کن. ▪️برشی از کارگاه ویرایش و درست‌نویسی مؤسسهٔ «ویراستاران» «ویراستار چشم سوم نویسنده است» یعنی چه؟ نویسنده هنگام نوشتن داغ است. این خیلی مهم است. واقعاً…
فهرست