چیستی ویرایش

ویرایش از زبان ویراستاران-ویراستاران
کتاب «ویرایش از زبان ویراستاران» مجموعه‌ای است از مقاله‌های ویراستاران آمریکایی درباب ویرایش و در درجۀ نخست کسب‌وکار ویرایش در این کشور و مسائل پرشماری را که اهالی این حرفه…
ویرایش یا ویراستاری-ویراستاران
ـ سیدفضل‌الله میرقادری کتاب را ویراستاری کرده است. ـ تاکنون حدود صد کتاب را ویراستاری کرده‌ام. ـ یکی از کارهایی که آنجا انجام می‌گرفت، این بود که وقتی کسی غزلی…
تعریف ویرایش-مداد-تعریف ویراستاری-ویرایش چیست-ویراستاری چیست-ویراستاران

برای ویرایش، تعریف‌های گوناگونی در کتاب‌های ویرایش داده شده است. آن تعاریف را می‌توانید در این فرسته ببینید. از بین تعاریف ویرایش، کدام بهترین است؟ این مطلب را بخوانید و بهترین تعریف ویرایش را به دست آورید.

ویرایش از زبان ویراستاران-ویراستاران
ویرایش در آمریکا با یک مزایده شروع شد. حوالی سال ۱۸۹۸ کارگزاران در حال تغییردادن مبانی صنعت نشر بودند که رمان دیوید هاروم نوشتهٔ ادوارد نویز وسکات منتشر شد. البته آن…
آسیب‌شناسی ویرایش در ایران-ویراستاران
آسیب‌های ویرایش در ایران از بسیاری جهات با آسیب‌های ویرایش در نشر کشورهای در حال توسعه مشابه است. این مشابهت ناشی از جنبه‌های عمومی مشترک میان این کشورهاست. این آسیب‌ها…
فهرست