اصل یکدستی

مهم‌ترین اصل حاکم بر ویرایش و جاری در تمام جوانب متن.

تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: «آیهٔ بعد می‌فرماید: «اين است (حقیقت) هرکس شعائر الله را معظم شمارد. این‌ها از نشانه‌های تقواي قلب‌ها است»(الحج/۳۲). یعنی حج حقیقی و پاگذاشتن در جایگاه حضرت ابراهیم با حرف…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: خداوند مریم را دلداری داد و جویباری از آب گوارا پیش پایش جاری کرد و  گفت اشاره کن به بالای سرت که درخت نخل خشکیده ای بود همین که…
اصل یکدستی-نایکدست-شطرنج-سرباز-صف-بی‌نظمی-نظم-تضاد-ویراستاران
یکی از وظایف ویراستار یا نسخه‌پرداز این است که در فاصله‌گذاری و رسم‌الخطِ متن یکدستی برقرار کند. یعنی باید حواسش باشد که مثلاً «اساسنامه» همه‌جا همین‌ طور بی‌فاصله آمده باشد. یا…
آواچه-ویراستاران
▪️ یکدستی ▪️ اصلِ «یکدستی» می‌چربد بر اصلِ «کاچی به از هیچی». ▪️ برشی از کارگاه ویرایش و درست‌نویسی مؤسسهٔ «ویراستاران». کتابی را که ۲۰درصدش ویرایش شود و ۸۰درصدش ویرایش…
فهرست