• لقمهٔ کوچک درست‌نویسی
  • نویسندگی
  • گزیده
  • پنج پایهٔ نویسندگی و درمعرض‌بودن
  • برشی از: رضا بابایی، بهتر بنویسیم، چ۳، قم: ادیان، ۱۳۹۵، ص۱۹ و ۲۲.
  • آواچه‌های ویرایشی و نگارشی

نویسندگی بر پنج‌ پایه استوار است:

  1. ذوق؛
  2. تجربه؛
  3. اطلاعات و مطالعات متنوع؛
  4. تخصص علمی؛
  5. مخاطب‌شناسی.

راه‌های پرورش و افزایش ذوق نویسندگی بسیار است و شاید بهترین و مؤثرترین آن‌ها، دیدار پی‌درپی با آفرینش‌های هنری برجسته‌ است؛ اعم از هنرهای دیداری و شنیداری.

هنر یعنی یافتن منظرهای نو برای دیدارهای تازه. آنگاه که در هنر دیگران خیره می‌شویم، همهٔ دریچه‌های روح خود را گشوده‌ایم تا بر ما ببارد آنچه بر آفرینندگان باذوق باریده است.

خواندن شعر دلربا، دیدن فیلمی زیبا، و مرور مکرر متن‌های جاندار، روحی تازه در قلم و اندیشهٔ نویسنده می‌دمد و او را برای هرگونه آفرینش هنری آماده می‌کند.

#آواچهٔ ۶۱، پنج پایه

 


تاریخ انتشار در کانال تلگرامی «ویراسـتاران»: ۱۳اردیبهشت۱۳۹۶.

مقالات پیشنهاد شده
فهرست
کپی شد