مزایا و معایب ویراستارشدن

امان از کارهای ناپخته-چطوری ویراستار-ویراستاران

فکر می‌کنید آخر کار چه کردم؟ خیلی محترمانه به سفارش‌دهنده گفتم که به‌نظر بنده بهتر است کار را منتشر نکنید! از برکات این کار شاید این بود که آستانهٔ تحملم اندکی گسترش یافت؛ اما نه، جسمم نیز ساخته شد که شما بخوانید سوخته.

کار نان‌وآب‌دار-ویراستاران-سفارش ویرایش
دوستی کتابی هفتصدصفحه‌ای برای ویرایش به من داد. نویسندهٔ کتاب فردی کوشا بود که پس از ده‌ها سال پژوهش و مطالعه و موشکافی، تصمیم به نشر یافته‌هایش گرفته بود.  او…
آواچه-ویراستاران
لقمهٔ کوچک درست‌نویسی ویراستار پیچیده‌نویسی تشخیص سلیقه از قاعده و بایستگی (لزوم) از رواداری (تسامح) برشی از کارگاه ویرایش و درست‌نویسی مؤسسهٔ «ویراسـتاران» خود شما هم اگر کتابی دستت بیاید که بخوانی…
آماده‌خواری-ویراستاران
خانم نصیری در مطلبی با عنوان «کفش مارک‌دار»، دربارۀ سفارش‌دهنده‌ای گفتند که تاجری سرمایه‌دار بود؛ اما برای پروژۀ فرهنگی، دستش به جیبش نمی‌رفت: کفش مارک‌دار این تجربۀ ایشان، مرا به‌یاد…
تجربه کاری-تجربه ویرایشی-ویراستاران-دستمزد ویرایش
– لطفاً جمع هزینه‌ها را بفرمایید. می‌خواهم خودتان پرسش‌ها را طرح کنید، خودتان مصاحبه کنید، خودتان مصاحبه را مکتوب کنید و بعد ویرایش و تدوین کنید و آمادۀ صفحه‌آرایی به…
علی‌اصغر مصلح- ادراکات اعتباری علامه طباطبایی-ویراستاران-اخلاق حرفه‌ای
پس از پنج سال دست‌وپازدن در میانهٔ امواج پُرخروش دریای ویرایش، دریافته‌ام که هرگاه با خود نویسنده بی‌واسطه مرتبط شده‌ام یا مرتبطم کرده‌اند، هم نویسنده راضی بوده است و هم…
ویرایش؛ دبستان ادب-ویراستاران
[…] ویراستار‍‍ به‌اقتضای شغل خود، در شبکه‌‌ای از روابط انسانی جای می‌گیر‌د که وی را با ناشر، صاحب‌اثر و دستگاه تولید و بازار کتاب و جماعت خوانندگان و جمهور منتقدان…
فهرست