دستور خط فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسى، به‌حکم وظیفه‌اى که برحسب اساسنامهٔ خود در پاسدارى از زبان و خطّ فارسى بر عهده دارد، از همان نخستین سال‌هاى تأسیس، در صدد گردآورى مجموع قواعد و ضوابط خط فارسى و بازنگرى و تنظیم و تدوین و تصویب آن‌ها برآمد و در این کار راه میانه را برگزید و کوشید تا در تدوین «دستور خط فارسى» اعتدال را رعایت کند.

نخستین بار به‌ابتکار مرحوم حسن حبیبی در سال ۱۳۷۲ کمیسیونی برای این منظور تشکیل شد. پس از برگزاری ۵۹ جلسه با صاحب‌نظران این عرصه، پیش‌نویس دستورخط فارسی منتشر شد. پس از گردآوری و بررسی و اعمال دیدگاه‌های صاحب‌نظران، دستورخط فارسی در ۳۰تیر۱۳۸۰ به تصویب و امضای اعضا و رئیس‌جمهور وقت رسید.

دستورخط فرهنگستان-دستور خط فرهنگستان-دستور خط-رسم‌الخط-رسم الخط-ویراستاران

دستورخط در سال ۱۳۸۴ بازنگری شد. هم‌اکنون نیز کمیسیون بازنگری دستورخط مدتی است دوباره به بررسی پیشنهادها و نقدها مشغول شده است.

دانلود دستورخط

در ادامه می‌توانید آخرین نسخهٔ این کتاب را در دو قالب پی‌دی‌اف و فایل ورد بارگیری کنید. توصیهٔ ما استفاده از نسخۀ پی‌دی‌اف است؛ چون نسخهٔ ورد دستورخط فارسی دچار اشکالاتی در حروف‌چینی است.

دستورخط-دستور خط-پی‌دی‌اف دستور خط-ویراستاران                دستورخط-دستور خط-ورد دستور خط-ویراستاران

فهرست