حساسیت زبانی

محمدرضا ژاله - اینستاگرام - بی‌معناگویی - ویراستاران
یکی از آفت‌هایی فضای مجازیِ امروزِ ایران سهل‌انگاری شدیدِ زبانی است. تولیدکنندگان محتوا در وب فارسی، ازنظر زبانی بسیار کم‌دقت‌اند. نمونۀ روشن این اتفاق، ویدئویی است از محمدرضا ژاله با…
فاطمه صیاح-آزمون دکتری-فاطمه سیاح-غلط املایی-ویراستاران
خطاهای ویرایشی و سهل‌انگاری‌های زبانی در میان فارسی‌زبانانِ امروز ایران به‌قدری شایع و مکرر شده که دیگر در برابرشان کمتر واکنشی نشان می‌دهیم. سهل‌گیری‌هایی از این دست چنان در فرهنگ…
نان کثیف-نان حرمت دارد-ویراستاران
از زمان بچگی‌ام شنیده بودم که نان حرمت دارد و نان‌آور، عزت و اعتبار. همیشه هم بر این باور بوده‌ام که ارزش نان، فراتر از غذاهای دیگری است که می‌خوریم. مثلاً…
قابل واردنمودن-ویراستاران
«پی‌سی‌دانلود» بزرگ‌ترین وبگاه بارگذاری (دانلود) در ایران است و تمام وبگاه‌های دیگر در این زمینه، مقلدان آن‌اند. البته در تمام این وبگاه‌ها، توضیحات زیر هر نرم‌افزار را با زبانی سرسری…
فهرست