افعال دوگانه - فعل‌های دوگانه - افعال دووجهی - فعل‌های دووجهی - ویراستاران - سایه‌سار - دستورزبان فارسی
افعال دوگانه در فارسی امروز کم‌بسامدتر شده‌اند؛ چون تمایلی عمومی به ایضاح زبانی وجود دارد و این برخاسته از ضروریات اجتماعی است. فعل دوگانه که پیش‌‍‌تر آن را دووجهی یا…
شوربختانه-ویراستاران
اخیراً لغت «شوربختانه» را زیاد می‌خوانیم و می‌شنویم. برابرنهادی است برای کلمۀ متداول و پُربسامد «متأسفانه»، متضاد «خوشبختانه» و معادل Unfortunately در انگلیسی. کسانی که به سره‌گرایی گرایش دارند، این لغت را…
محرمیت ویراستار-اخلاق حرفه‌ای-اخلاق ویرایش-ویراستاران
اشتراک تجربیات، خودنمایی یا تحقیر صاحب‌اثر؟ بارها دیده‌ و شنیده‌ایم کسانی که در سِمَت ویراستار با بنگاه‌های انتشاراتی همکاری دارند یا برای ارزیابی کتاب پیش از چاپ طرف مشورت قرار…
فهرست