به‌زودی-ویراسـتاران
در نشست ویرایش، وقتی از تأثیر کتاب آقای صلح‌جو بر ذهنم گفتم، حضار توصیه فرمودند به‌روش استاد صلح‌جو در ثبت نکته‌های ویرایشی تأسی کنم و صرفاً تحسین‌کنندهٔ کارشان نباشم. به سفارش…
بلوچ-بلوچی-بلوچستان-ویراستاران
از ۶آبان۱۳۹۶ و هم‌زمان با پخش مجدد برنامهٔ «صبح به‌خیر ایران»، در روزهای زوج حدود ۱۰ دقیقه از برنامه به فرهنگستان اختصاص یافته است. در این زمان کوتاه، پژوهشگران فرهنگستان…
فهرست