انتخاب متن در ورد-select-تسلط بر ورد-ویراستاران-ویرایش رایانه‌ای
اگر تاکنون فقط از کلیدهای جهت‌نما و شیفت یا از موس برای انتخاب بخشی از متن استفاده می‌کرده‌اید، در این نوشته پنج راه جدید برای انتخاب متن یاد می‌گیرید. اگر…
فهرست