کلیشه‌کُشی

نسبت به دشوارزدا-ویراستاران-تفکر-تأمل-کلیشه
إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحيمٌ (توبه، ۱۱۷). خدا نسبت به آنان دلسوزی مهربان است. حرف اضافه‌ای که برای مهربان به‌کار می‌رود، با حرف اضافه‌ای که برای دلسوز به‌کار می‌رود، فرق دارد.…
مورد توجه-ویراستاران-کلیشه
برای «مورد توجه» در عبارات زیر به‌دنبال جانشینانی خوش‌نشین هستم: ۱. در سال‌های اخیر در پی رشد و گسترش مراکز علمی، اخلاق پژوهش اگرچه به‌طور محدود، مورد توجه پژوهشگران و…
تمرین ویرایش-نمونه ویرایش-ویراستاران-متن ویرایش‌نشده-متن جهت ویرایش-نمونه متن ویرایش‌شده
ناویراسته: فیزیولوژی، فرایند‌هایی را که در چشم و مغز به هنگام تحریک ناشی از تجربه رنگ اتفاق می‌افتد را مورد مطالعه قرار می‌دهد و روانشناسی در مسائل آگاهی و ذهنیت…
کلیشه‌کشی-سیدحمید حیدری‌ثانی-ویراستاران
دربارهٔ کلیشه تعریف‌های گوناگونی بیان شده است: ۱. کلیشه کاربرد واژه یا عبارتی به‌صورت تکرار و قالبی و بدون‌تفکر، برای مفاهیم گوناگون است. این تعابیر و واژه‌ها به‌سرعت در زبان…
عدم نیرو ازطرف معاونت-«ویراسـتاران»
امروز ۲۴دی۱۳۹۲ با مهدی صالحی به «سرای محلهٔ» تجریش رفته بودیم تا دفتر جدیدی را ببینیم که قرار است به‌یاری پروردگار و دعای دوستان، حوالی میدان تجریش بگیریم. در کنار…
آواچه-ویراستاران
کلیشه، داشتن به فعلِ «داشتن» بیش از بیست معنا بار کرده‌ایم: شنیدن، دیدن، کردن، گذراندن، برگزارکردن… برشی از کارگاه ویرایش و درست‌نویسی مؤسسهٔ «ویراستاران» شاید باورتان نشود که یک فعل…
آواچه-ویراستاران
▪️ صفت به‌هدف‌خور ▪️ به‌جای «خوب» و «بد» صفت‌های به‌هدف‌خور بگذاریم. در کارگاه «نگارش و زیبانویسی» وقتی دربارهٔ کلیشه‌ها صحبت می‌کنیم، انواعش را باز می‌کنیم و یک جایی می‌رسیم به…
فهرست