ایمن‌سازی مرز زبانی

پروژه تغییر خط-ویراسـتاران
با اینکه زبان مردم ترکیه ترکی است، خطی که با آن می‌نوشتند، خط عربی بود. هنگامی که آتاتورک در ترکیه قدرت را به‌دست گرفت و عثمانی‌ها را مغلوب کرد، خط…
سالگشت درگذشت ابوالحسن نجفی-ویراستاران
آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارشی است از نشست «انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی» در نخستین سالگشت درگذشت استاد ابوالحسن نجفی. نشست غلط ننویسیم از چاپ نخست تا ویرایش دوم در تاریخ…
ویراستاران
حسن ذوالفقاری، مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی این روزها انگلیسی‌دانی فخر است؛ اما……
واژه‌گزینی و استقلال زبان فارسی-ویراستاران
یکی از بخت‌های ما ایرانیان این است که زبان ملی‌ و زبان‌ علمی‌مان‌ یکی است. ملت‌هایی در جهان و در کشورهای اطراف ما هستند که یا به‌حکم اوضاع‌‌واحوال تاریخی، یا…
آواچه-ویراستاران
مصاحبهٔ رادیو فناوری، فضای مجازی مجری: مدیر گروه ویراستاری مؤسسهٔ «ویراستاران» دربارهٔ آسیب جدی زبان فارسی در فضای مجازی هشدار داد. سیدحمید حیدری‌ثانی دراین‌باره گفت: موضوع ویرایش خیلی بیشتر شده.…
فهرست