زبان علم

ابوریحان بیرونی-التفهیم-زبان علم و تاریخ علم-ویراستاران
غلبهٔ این فکر که عمدهٔ آثار علمی دوران اسلامی به عربی نوشته شده، باعث نادیده‌گرفتن آثار علمی فارسی یا بی‌توجهی به آن شده است و بی‌توجهی به این آثار نیز…
زبان فارسی و کارکردهای تازه آن-ویراستاران
هزار سال پیش، در اوج رشد و گسترش علم و ادبیات، ابوریحان بیرونی در پیشگفتار کتاب الصیدنة که آن‌ را به‌عربی نگاشته است، پس از خوارشمردن زبان مادری خویش یعنی…
واژه‌گزینی و استقلال زبان فارسی-ویراستاران
یکی از بخت‌های ما ایرانیان این است که زبان ملی‌ و زبان‌ علمی‌مان‌ یکی است. ملت‌هایی در جهان و در کشورهای اطراف ما هستند که یا به‌حکم اوضاع‌‌واحوال تاریخی، یا…
آواچه-ویراستاران
ساختار ساده ساده‌نویسی زبان علم در چه‌چیزی با زبان عمومی فرق نمی‌کند؟ ساختار. ساختار هر دو تا باید چه‌جور باشد؟ روان باشد، شفاف باشد، ساده باشد. کتابی که می‌خوانم، جمله‌اش…
فهرست