میزبانان کارگاه‌های «ویراستاران»

میزبانان نامدار پژوهشگاه رویان، دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران، کتابخانهٔ ملی در تهران و شیراز و مشهد، دانشگاه الزهرا، مرکز مدیریت حوزهٔ علمیهٔ خراسان، معاونت سیاسی صداوسیمای مرکز، صداوسیمای خراسان، آکادمی آموزشی بانک سامان، مرکز آفرینش‌های ادبی قلمستان اصفهان، دانشکدهٔ علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران، جامعة‌المصطفی مشهد، جبههٔ فرهنگی انقلاب اسلامی، خبرگزاری دانشجو، کتاب‌پردازان مشهد، رخداد تازه، کانون … ادامه خواندن میزبانان کارگاه‌های «ویراستاران»